Gedaan met laden. U bevindt zich op: Handelshuur en pop-up

Handelshuur en pop-up

Als u een eigen zaak hebt en een pand huurt om uw handelsactiviteit in onder te brengen, dan krijgt u een specifieke bescherming als handelshuurder. In dat geval zijn namelijk de specifieke regels voor de handelshuur van toepassing. Een specifieke verwijzing naar die regelgeving in het huurcontract is niet vereist.

Handelshuurcontract

De handelshuurovereenkomst geeft u als huurder een betere bescherming dan een gewone huurovereenkomst. Het contract wordt afgesloten voor minimaal 9 jaar, waardoor u een grotere zekerheid hebt in de tijd. De verhuurder is namelijk aan verschillende voorwaarden gebonden als hij het contract wil opzeggen.

Het huurcontract moet worden geregistreerd bij de ontvanger der registratierechten binnen 4 maanden na het afsluiten van het huurcontract. Zowel de huurder als de verhuurder kan worden beboet bij het niet naleven van deze verplichting. De huurovereenkomst moet bij notariële akte worden opgesteld als een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar is overeengekomen.

Pop-up of korte handelshuur

Wilt u uw idee of product eerst uittesten of wilt u tijdelijk iets verkopen, dan kunt u een pop-up shop openen. Sinds juni 2016 bestaat er een nieuwe wetgeving voor de kortstondige huur van handelspanden.

De duur van het contract moet gelijk zijn aan, of korter zijn dan één jaar. Het is wel mogelijk om meerdere opeenvolgende huurovereenkomsten te sluiten zolang de totale duur niet langer dan één jaar is (bijvoorbeeld twee contracten van telkens vier maanden). Het contract eindigt op de vooropgestelde datum zonder dat je als huurder vanzelfsprekend recht hebt op een hernieuwing.

Als de totale duur toch langer is dan één jaar, dan valt de overeenkomst automatisch onder de klassieke handelshuurwetgeving. Als huurder kunt u altijd het contract eenzijdig opzeggen door middel van een aangetekende brief, met één maand opzeg. De verhuurder kan het contract niet eenzijdig opzeggen. Als huurder mag u niet onderverhuren of de huur overdragen.