Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de centrale databank waarin alle identificatiegegevens van alle ondernemingen terug te vinden zijn. De KBO doet dus dienst als authentieke bron voor alle informatie over uw onderneming.

De Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO) is een aanvulling door de Vlaamse overheid op de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO). De VKBO bevat de basisgegevens over ondernemingen uit de KBO en voegt daar extra informatie aan toe. Die ‘verrijkingen’ kunnen extra authentieke gegevens zijn (tewerkstelling, jaarrekeninggegevens, adresgegevens), maar ook niet-authentieke gegevens, zoals verwijzingen naar dossiers, vergunningen, en gegevens uit niet-authentieke bronnen.

Heel wat gegevens van uw onderneming in de Kruispuntbank zijn openbaar. Dat betekent dat ze zowel voor overheidsdiensten als voor privé-instellingen (zoals banken) en particulieren (zoals klanten of leveranciers) toegankelijk zijn. Het is dus belangrijk dat u erop toeziet dat de informatie over uw onderneming correct is.

My Enterprise

Als ondernemer kunt u uw officiële bedrijfsgegevens zelf beheren, waar en wanneer u dat wilt. Met de tool ‘My Enterprise’ hebt u via pc, tablet of smartphone onmiddellijk toegang tot uw bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). U hebt daar alleen uw elektronische identiteitskaart met kaartlezer of een token voor nodig. U past uw gegevens één keer aan in de Kruispuntbank waarna alle overheidsdiensten en gebruikers van de Kruispuntbank de correcte informatie hebben: contactgegevens, bankrekening, mandaten van de onderneming, adres, benaming, activiteiten …

Bepaalde gegevens, zoals de benaming van de onderneming, het maatschappelijk adres, de activiteit en de ondernemersvaardigheden, kunt u niet zelf aanpassen. Maar dankzij My Enterprise weet u wel onmiddellijk tot welke dienst u zich moet richten om de aanpassing te laten gebeuren.

Bekijk het filmpje(opent in nieuw venster).

Procedure

  • Log in bij ‘My Enterprise’.
  • Geef de nodige verbeteringen in.
  • Voeg, als dat gevraagd wordt door de toepassing, de nodige bewijsstukken toe.

U kunt ook een of meer personen (bijvoorbeeld uw boekhouder) aanwijzen en via My Enterprise toegang verschaffen tot de privégegevens van uw onderneming. Als u My Enterprise niet kunt gebruiken, kunt u de aanpassingen ook aanvragen via formulieren die u op de website vindt.

De aanpassingen worden doorgevoerd als uw aanvraag is onderzocht en als u aan de voorwaarden voldoet. U wordt daarvan via het door u opgegeven e-mailadres op de hoogte gebracht.

Via de online toepassing KBO Public Search kunt u de publieke gegevens zien(opent in nieuw venster) van alle organisaties die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geregistreerd.

Als u uw eigen ondernemingsnummer ingeeft, ziet u de informatie die over uw onderneming in de KBO is geregistreerd, bijvoorbeeld de naam van uw wettelijke vertegenwoordiger.

Consulteer de KBO Public Search(opent in nieuw venster).