Als u een overeenkomst ondertekend hebt met een geregistreerde dienstverlener voor een opdracht of project, dan kunt u online een projectaanvraag indienen. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties (opleiding, project, cursus).

Om een projectaanvraag in te dienen in de kmo-portefeuille, moet u :

 • surfen naar de website van de kmo-portefeuille en op de roze knop 'aanvragen' klikken
 • aanmelden als persoon en de juiste onderneming selecteren (linksboven verschijnt dan uw naam, gevolgd door uw onderneming tussen haakjes) Opmerking: bij een eerste gebruik moet u aanmelden en de juiste rechten krijgen om aanvragen te beheren in de kmo-portefeuille
 • de grootte van uw onderneming bevestigen (kleine - middelgrote - grote)
 • klik op het scherm met "mijn dossier" en "ondernemingsfoto" op "kmo portefeuille"
 • maakt u voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille: vul de ontbrekende bedrijfsgegevens aan (SEPA, omzet...)
 • in het scherm ziet u een knop "nieuwe aanvraag" en kunt u ook de historiek van uw subsidies bekijken

U kunt volgende demo volgen om een aanvraag opleiding of advies in te dienen.

 • Stap 1

  Vul de NACE(BEL)-code in voor de hoofdactiviteit van uw onderneming

  Dit is de code van de hoofdactiviteit van uw onderneming (activiteit die de grootste omzet genereert).

 • Stap 2

  Vul uw projectgegevens in

  • Kies het type dienstverlening: opleiding of advies
  • Vul de naam van de opleiding of het advies in
  • Selecteer een thema waarin de opleiding of het advies thuishoort. U hebt de keuze uit volgende thema's:
   • ICT
   • HRM
   • Organisatie en Kwaliteit
   • Milieu en veiligheid
   • Marketing, communicatie en verkoop
   • Adminstratie en financiën
   • Productie
   • Talen
   • Juridisch
   • Welzijn en gezondheid
   • Transport en logistiek
   • Algemene persoonlijke vaardigheden
   • Technologieverkenning
   • Ervaringsuitwisseling
   • Conceptontwikkeling design
   • Energie
   • Opvolging en overname
  • Bij een opleiding: geef het aantal deelnemers aan de opleiding op. U vermeldt ook de voornaam en naam van de deelnemers die de opleiding zullen volgen. Deze namen moeten niet vermeld worden op de factuur van de dienstverlener. U kunt later de namen nog nakijken door bij de historiek van uw projecten op het project in kwestie te klikken en vervolgens 'Toon projectfiche' aan te klikken.
  • Vul de datum van de inschrijving/overeenkomst met de dienstverlener in (een aanvraag mag pas ingediend worden indien er een inschrijving/overeenkomst is).
  • Vink aan of de opleiding of adviesprestaties gestart zijn voor de aangegeven datum (hiermee wordt gecontroleerd of de aanvraag gebeurd binnen de 14 kalenderdagen).
  • Vink aan of de opleiding of adviesprestatries bijdragen tot het huidig of toekomstig bedrijfsfunctioneren (dit is een voorwaarde om subsidie te krijgen).
  • Geef de kost van de inschrijving exclusief de niet-toegestande kosten en de BTW in
  • Geef het projectbedrag in binnen de kmo-portefeuille
  • Op basis van deze bedragen berekent de applicatie onmiddellijk hoeveel uw eigen bijdrage en de subsidie van de Vlaamse overheid bedraagt.

 • Stap 3

  Selecteer de geregistreerde dienstverlener waar u mee samenwerkt

  De dienstverlener is een adviesinstantie, opleidingsverstrekker, ...

  • U kunt onmiddellijk het registratienummer van de dienstverlener invullen of op naam zoeken
  • Zoekt u op naam, dan krijgt u een aantal zoekresultaten
  • Via de knop 'selecteer' kiest u de juiste dienstverlener

 • Stap 4

  Bevestiging en verklaring op eer

  U krijgt een overzicht van de ingevulde gegevens, controleer het overzicht en ga eventueel een aantal stappen terug om correcties aan te brengen.

  U ziet volgende samenvatting:

  • naam project
  • aanvraagdatum
  • dienstverlener
  • registratienummer
  • projectbedrag
  • bijdrage onderneming
  • bijdrage Vlaamse overheid (subsidie)

  Tot slot vinkt u de verklaring op eer aan.

 • Stap 5

  Stortingsgegevens

  De aanvraag wordt automatisch goedgekeurd, u krijgt het projectnummer en alle stortingsgegevens die u nodig heeft om uw eigen bijdrage te storten:

  • uiterste stortingsdatum
  • begunstigde (Sodexo, de instelling die de portefeuille beheert)
   • N.V. Sodexo Pass Belgium
   • Adres: Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel
  • Belgisch rekeningnummer: 733-0337970-52
   • IBAN: BE64 7330 3379 7052
   • BIC: KREDBEBB
  • het te storten bedrag
  • gestructureerde mededeling (noodzakelijk om de koppeling tussen project en storting te kunnen doen, anders wordt de storting geweigerd!).

 • Stap 6

  Overzicht volgende stappen

  U krijgt een lijst met de volgende stappen die het project moet doorlopen:

  • storting
  • subsidie
  • betaling

  U kunt in het overzicht van uw portefeuille de details van het project opvragen en stortingen en betalingen uitvoeren.