Gedaan met laden. U bevindt zich op: NACE-code

NACE-code

Wat?

Verschillende Europese vlaggen achter elkaar
© Igor Van de Poel

De NACE-code is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. NACE is dus een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen. De RSZ, de BTW-administratie en de ondernemingsloketten gebruiken die om bedrijven in te delen in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes.

De NACE-code is voor alle EU-landen verplicht en dient als hulpmiddel bij het opstellen van economische statistieken en overzichten. Ze is ook belangrijk omdat ze onder andere bepaalt wat de verplichtingen zijn voor de activiteit die u uitoefent en om te zien of u in aanmerking komt voor bepaalde steunmaatregelen.

NACE staat voor Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap ('Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes‘) of de 'Europese activiteitennomenclatuur'. NACE bestaat uit een nummer (de NACE-code) en een omschrijving. Bijvoorbeeld: 58.110 Uitgeverijen van boeken.

U vindt de volledige officiële NACEBEL-lijst met toelichtingen op de website van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Registratie KBO

Bij de start van uw zaak gaat u bij een ondernemingsloket langs om uw onderneming te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Boven op de basisgegevens van uw zaak geeft u daarbij ook de NACEBEL-codes in van de specifieke activiteiten die u met uw zaak zult uitoefenen, rekening houdend met uw korte- en middellangetermijnplannen. Correcte codes zijn belangrijk, want als u andere activiteiten uitoefent dan wat u hebt laten registreren in de KBO, kunt u problemen krijgen met facturen of verzekeringen.

Via de toepassing KBO Public Search(opent in nieuw venster) kunt u de NACEBEL-codes en andere bedrijfsgegevens van uw eigen zaak en van andere ondernemingen controleren.

Ook in My Enterprise(opent in nieuw venster) kunt u nagaan welke activiteitencodes van uw onderneming bekend zijn. U hebt daarvoor uw ondernemingsnummer nodig. Zoek op basis van uw vestigingseenheid. Als het overzicht van die codes onjuist of onvolledig is, kunt u ze wijzigen. U hebt daarvoor uw elektronische identiteitskaart of uw federaal token nodig.

De hoofdactiviteit van uw onderneming is de activiteit die de meeste omzet genereert.