Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voor welke projecten kunt u steun krijgen via de kmo-portefeuille?

Voor welke projecten kunt u steun krijgen via de kmo-portefeuille?

Opleiding

U kunt een geregistreerde dienstverlener(opent in nieuw venster) inschakelen voor opleidingen gevolgd door de werkenden in de onderneming om de vaardigheden, de kennis en de inzetbaarheid van deze werkenden (ook de ondernemer zelf) te verhogen. De opleiding is gericht op de kernprocessen van de ondernemingen draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon). Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding.

De kost voor deelname aan een examen komt niet in aanmerking. Wanneer de kosten voor de opleiding en de catering of de verplaatsing apart gefactureerd worden, kan er voor de kost van de catering of de verplaatsing geen steun verkregen worden via de kmo-portefeuille.

Aanvullende voorwaarden opleiding:

 • De steunaanvraag gebeurt op basis van een inschrijving bij een geregistreerde dienstverlener.
 • De steun kan enkel online aangevraagd worden vanaf de inschrijving tot uiterlijk veertien kalenderdagen na de start van de eerste les.
 • Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (dit kan schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding moet beëindigd zijn op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op de indieningsdatum van de steunaanvraag.
 • Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd vormingsattest.
 • In geval van afstandsleren (e-learning) moet er rechtstreekse supervisie of interactie zijn met de docent.

Als de opleiding reeds gesubsidieerd werd en cursist wordt verplicht deze opnieuw te volgen of extra lessen te volgen over hetzelfde onderwerp, dan is er geen stimulerend effect meer en kan de opleiding niet opnieuw gesubsidieerd worden.

Voorbeelden opleiding:

 • een opleiding om uw verkooptechnieken bij te schaven
 • een training van vaardigheden met de computer en sociale media
 • een bijscholing rond boekhouding, fiscaliteit en recht
 • een training van communicatieve vaardigheden
 • een masteropleiding specialisatie
 • individuele coaching

Advies

Een advies of coaching wordt verleend door een geregistreerd dienstverlener en is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. In de vereenvoudige kmo-portefeuille heeft advies een ruime definitie zodat de pijlers die voorheen bestonden (technologieverkenning, advies internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching) er kunnen onder vallen.

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

 • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Het advies vertrekt steeds vanuit een concrete probleemstelling en is een geschreven document dat de zaakvoerder toelaat een correcte en fundamenteel onderbouwde beslissing te nemen op basis van een analyse (onderzoek) , een advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (via een actieplan, stappenplan wordt het advies omgezet in concrete acties). De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase is subsidieerbaar (niet de implementatiekost zelf).

Aanvullende voorwaarden advies:

 • De steunaanvraag gebeurt op basis van een overeenkomst met een erkende dienstverlener;
 • De steun kan enkel online aangevraagd worden vanaf het afsluiten van de overeenkomst tot uiterlijk veertien kalenderdagen na de start van de adviesprestaties.
 • De adviesprestaties moeten beëindigd zijn op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op de indieningsdatum van de steunaanvraag.
 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.
 • De begeleiding bij implementatie is ondergeschikt aan het eigenlijk advies en beperkt tot de intellectuele vorm van dienstverlener; dus geen implementatiekost.
 • De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw.

OPGELET: Een advies mag nooit opgesplitst worden over verschillende steunaanvragen in de kmo-portefeuille (geen dubbele subsidiëring). Om het stimulerend effect te garanderen zijn de advieskosten inzake dienstverlening m.b.t. de gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet aanvaardbaar.

Volgende vormen van advies komen dus niet in aanmerking:

 • de advisering van een onderneming om een kwaliteitshandboek op te stellen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat
 • adviezen die wettelijk verplicht zijn, door de overheid opgelegd aan bepaalde sectoren (bv. bodemonderzoeken bij garagehouders)
 • permanente of periodieke adviezen (dit zijn adviezen die meer dan één keer in 3 jaar voorkomen bv. belastingadvies, opvolgingsaudits)
 • adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven (bv. financiële controles)
 • niet-gespecialiseerde adviezen
 • diensten met betrekking tot subsidies (subsidieconsulenten)
 • bouwen van websites of schrijven van software
 • diensten in verband met het vervullen van formaliteiten betreffende registratie en instandhouding van intellectuele eigendomsrechten
 • diensten van expertisebureaus betreffende schadegevallen en waardebepalingen
 • kosten betaald aan een certificatiebureau voor een audit voor het behalen of het behouden van een kwaliteitscertificaat.

Voorbeelden van gesubsidieerd advies:

 • Een communicatieplan opstellen
 • Een marketingplan opstellen
 • Een marktanalyse maken
 • Een investeringsanalyse maken

Veelgestelde vragen