Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanwervingsincentive - Stopzetting en terugbetaling

Aanwervingsincentive - Stopzetting en terugbetaling

Stopzetting of weigering van de aanwervingsincentive

U krijgt als werkgever geen aanwervingsincentive (meer):

Controle en terugbetaling

Controle

Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) kan inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving uitzenden die controleren of u de voorwaarden voor de aanwervingsincentive naleeft. Zij komen ter plaatse en vragen u, als dat nodig is, om documenten en informatie aan te leveren.

Terugbetaling

U moet de aanwervingsincentive terugbetalen:

  • als blijkt dat u een werknemer hebt ontslagen met de bedoeling hem te vervangen door een langdurig werkzoekende die recht geeft op de premie
  • als u onjuiste, onvolledige of misleidende informatie bezorgde bij uw aanvraag
  • als u een andere bepaling in de wetgeving niet naleefde.