Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herstructureringen - Outplacement

Herstructureringen - Outplacement

Uw outplacementaanbod

Een van de onderdelen van uw sociaal begeleidingsplan is het outplacementaanbod. Dat is een begeleidingsprogramma om uw ontslagen werknemers weer aan het werk te krijgen. De regionale minister van Werk beoordeelt hoe activerend dat aanbod is, en gaat onder andere na of u aan deze normen voldoet:

  • Min 45-jarigen: voorzie minstens 30 uur outplacement gedurende 3 maanden.
  • 45-plussers: voorzie minstens 60 uur outplacement gedurende 6 maanden.

Hoe controleert u de kwaliteit van het outplacementaanbod? Die informatie vindt u in cao 82 en 51:
• cao 51: algemene voorwaarden outplacement(opent in nieuw venster)
• cao 82: outplacement voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder(opent in nieuw venster).