Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zelfstandig helper

Zelfstandig helper

Een helper is iemand die een zelfstandige in zijn zaak helpt of vervangt, zonder daarbij verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. De helper is vaak, maar niet noodzakelijk, een familielid van de zelfstandige. Helpers worden zelf ook beschouwd als zelfstandigen en moeten zich dus aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

U kunt alleen helper zijn van een natuurlijk persoon, niet van een vennootschap. U kunt wel optreden als helper van een mandataris van een vennootschap.

Controle statuut

Werkt u als zelfstandig helper, dan moet u over een ruime vrijheid beschikken om uw opdracht naar eigen inzicht in te vullen. Er mag dus geen gezagsrelatie bestaan tussen helper en zelfstandige. Als er wel een gezagsverhouding is, moet u ingeschreven staan als werknemer, anders is er sprake van schijnzelfstandigheid.

De sociale inspectie aanvaardt helpers haast alleen als er een bloedverwantschap is (ouders, kinderen, tantes, nonkels, broers, zussen...).

Toevallige helper

Onder bepaalde omstandigheden is de helper niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Dat is het geval bij de ‘toevallige helpers’. Om als toevallige helper te worden beschouwd, moet u aan enkele voorwaarden voldoen.

  • U werkt niet meer dan 90 dagen per jaar als helper.
  • Het gaat daarbij om occasionele en tijdelijke hulp, dus niet op regelmatige basis. Iemand die elk jaar rond half augustus een zelfstandige helpt tijdens een braderie, kan dus geen toevallige helper zijn, aangezien het een weerkerende, regelmatige hulp is, ook al gebeurt het maar één keer per jaar. Bij controles worden bijna alleen familieleden aanvaard als toevallige helper.