Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het aanbod studierichtingen van de Examencommissie secundair onderwijs

Het aanbod studierichtingen van de Examencommissie secundair onderwijs

Het aanbod studierichtingen van de Examencommissie secundair onderwijs is beperkt tot die studierichtingen waarvan u het getuigschrift of diploma via zelfstudie kunt verwerven.

U kunt zich enkel inschrijven voor een volledige graad (1ste, 2de of 3de graad). Het is niet mogelijk om in te schrijven voor 1 jaar (vb. het 5de jaar of 6de jaar) of voor een bepaald vak.

Op de website van de Examencommissie secundair onderwijs vindt u een overzicht van alle vakken per graad, onderwijsvorm en studierichting(opent in nieuw venster). In de vakfiche van elk vak ('Download') vindt u alle informatie die u nodig hebt om het examen van dat vak voor te bereiden.

Leidt tot een getuigschrift van de 1ste graad secundair onderwijs.

A-stroom

 • Basisvorming A

B-stroom

 • Basisvorming B

Leidt tot een getuigschrift van de 2de graad secundair onderwijs.

Deze studierichtingen met de bijhorende examenprogramma’s zijn aangepast aan de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. Er wordt niet langer gesproken van aso, bso, tso maar van doorstroomfinaliteit, arbeidsmarkfinaliteit en dubbele finaliteit.

Doorstroom

 • Economische wetenschappen

 • Humane wetenschappen
 • Latijn
 • Natuurwetenschappen
 • Moderne talen

Dubbele finaliteit

 • Bedrijf en organisatie
 • Maatschappij en welzijn

Arbeidsmarkt

 • Organisatie en logistiek


Leidt tot een diploma secundair onderwijs.

aso

 • Economie - Moderne Talen
 • Economie - Wiskunde
 • Economie - Wetenschappen
 • Humane Wetenschappen
 • Latijn - Moderne Talen
 • Latijn - Wetenschappen
 • Latijn - Wiskunde
 • Moderne Talen - Wetenschappen
 • Moderne Talen - Wiskunde
 • Wetenschappen - Wiskunde

bso

 • Kantoor - Kantooradministratie en Gegevensbeheer
 • Kantoor - Logistiek

Lees meer over de studierichtingen in de 3de graad BSO.

bso - flexibel diplomatraject in combinatie met een CVO

 • Beroepsopleiding elektrotechnisch installateur (in combinatie met CVO) – met het vak Frans
 • Beroepsopleiding elektrotechnisch installateur (in combinatie met CVO) – met het vak Engels
 • Beroepsopleiding zorgkundige (in combinatie met CVO) – met het vak Frans
 • Beroepsopleiding zorgkundige (in combinatie met CVO) – met het vak Engels

Lees meer over het flexibel diplomatraject in combinatie met een CVO(opent in nieuw venster)

​kso

 • Beeldende Vorming (*)
 • Muziek (*)

tso

 • Handel
 • Secretariaat Talen
 • Onthaal en Public Relations
 • Lichamelijke Opvoeding en Sport (*)
 • Fotografie (*)
 • Sociaal Technische Wetenschappen
 • Farmaceutisch Technisch Assistent (*)

(*) Deze studierichtingen verdwijnen uit het aanbod van de Examencommissie, naar aanleiding van de afstemming van het aanbod op de modernisering van het onderwijs. Sinds 1 januari 2023 kunt u niet meer inschrijven voor deze studierichtingen.

Als u al bent ingeschreven krijgt u tot 1 januari 2025 de tijd om het examenprogramma af te werken. Als u op die datum niet klaar bent met uw studierichting moet u overschakelen naar een andere studierichting. Dat is gratis. De punten die u al behaald hebt voor vakken die ook in uw nieuwe studierichting zitten, worden meegenomen. U mag ook al eerder gratis overstappen naar een nieuwe studierichting.

Veelgestelde vragen