Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepsmogelijkheden bij negatief advies erkenning Zorgberoepen

Beroepsmogelijkheden bij negatief advies erkenning Zorgberoepen

Belgisch diploma

Na ontvangst van een negatief advies kunt u binnen de 30 dagen beroep aantekenen via brief bij

Departement Zorg
Team Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Motiveer waarom u beroep aantekent en voeg bewijsstukken toe.
Uw beroep wordt voorgelegd aan de beroepsraad.

Blijft ook na uw beroep het advies negatief, dan ontvangt u de beslissing via een aangetekende brief.
U kunt hiertegen binnen de 60 dagen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

Buitenlands diploma

Na een weigering van erkenning kunt u binnen de 60 dagen beroep aantekenen bij de Raad van State.