Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een erkenning aanvragen als kinesitherapeut voor een bijzondere beroepsbekwaamheid

Een erkenning aanvragen als kinesitherapeut voor een bijzondere beroepsbekwaamheid

De erkenning is een titel die aantoont dat u met succes een theoretische en praktische opleiding hebt gevolgd. De erkenning van de basistitel kinesitherapeut krijgt u automatisch na uw diploma. U moet deze niet aanvragen.

Als erkend kinesist kunt u zich nog specialiseren in zogenaamde “bijzondere beroepsbekwaamheden”. Hiervoor moet u wel zelf een erkenning aanvragen. Het gaat om volgende beroepsbekwaamheden:

 • Pediatrische kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Respiratoire kinesitherapie

Op 23 februari 2024 werd het ministerieel besluit van 22 januari 2024 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de sportkinesitherapie gepubliceerd. Hierdoor kunnen erkende kinesitherapeuten mits de juiste diploma’s en attesten een erkenning aanvragen voor deze nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid.

Vanaf 1 juli 2024 kunt u een aanvraag indienen via het e-loket van de gezondheidszorgberoepen van het Departement Zorg om erkend te worden.

Voorwaarden

U moet een erkend kinesist zijn en bewijzen dat u voldoende ervaring hebt in de specialisatie, een specifieke opleiding gevolgd hebt en dat u zich regelmatig hebt bijgeschoold:

 • als erkend kinesitherapeut moet u minstens één jaar praktijkervaring hebben opgedaan in het domein waarin u de erkenning aanvraagt
 • een specifieke opleiding of afstudeerrichting gevolgd hebben in de betreffende bijzondere beroepsbekwaamheid.

Dat toont u aan met volgende bewijsstukken:

 1. Een bewijs van één jaar specifieke werkervaring (voltijdse tewerkstelling) met een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die deze praktijkvoering heeft vastgesteld. Een gehandtekende verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat u al jaren praktijkervaring hebt in het domein waarin u de erkenning aanvraagt. De verklaring op erewoord mag door een huisarts worden geschreven die therapieën voorschrijft voor zijn patiënten en doorverwijst naar u als kinesitherapeut in kwestie. De huisarts schrijft in zijn verklaring dat u als erkend kinesitherapeut minstens één jaar praktijkervaring hebt. Verklaringen opgesteld door u zelf of door een personeelsdienst worden niet aanvaard.
 2. Een bewijs van uw basisdiploma kinesitherapie
 3. Een kopie van het diploma of het diplomasupplement getuigschrift - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet:
  • met ten minste 60 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in het domein van de pediatrische kinesitherapie;
  • met ten minste 45 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie;
  • met ten minste 42 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 18 ECTS stage in het domein van de neurologische kinesitherapie;
  • met ten minste 75 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de manuele therapie;
  • met ten minste 30 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de cardiovasculaire kinesitherapie;
  • met ten minste 30 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de respiratoire kinesitherapie.

Bachelorsdiploma’s, getuigschriften, bijscholingen, diploma's gegradueerde in de kinesitherapie of gevolgde privé-opleidingen niet langer in aanmerking als bewijs van opleiding in de bijzondere beroepsbekwaamheid.

Procedure

Vraag uw erkenning aan via het e-loket van Departement Zorg(opent in nieuw venster).

Hou dit bij de hand:

U moet inloggen met uw elektronische identiteitskaart (of federaal token). Kies daarna “aanmelden als burger”.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Na het indienen van uw aanvraag in het loket, krijgt u in het loket een melding dat uw aanvraag werd doorgestuurd. Een andere ontvangstbevestiging wordt er niet verstuurd. Departement Zorg controleert daarna of uw aanvraag volledig is:
  Zo niet, dan stuurt Departement Zorg een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.

 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Departement Zorg keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.

 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Departement Zorg.

 4. Krijgt u een positief advies, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Departement Zorg via e-box. Het departement brengt ook het RIZIV op de hoogte van de positieve beslissing van uw erkenning. U ontvangt van het RIZIV dan een RIZIV-nummer.

 5. Een negatief advies over uw erkenningsaanvraag krijgt u aangetekend op uw domicilieadres.
  Bij een negatief advies kunt u bezwaar indienen.

Veelgestelde vragen