Voorwaarden

U hebt een erkenning nodig als u in België wilt werken als tandarts. Een visum volstaat dus niet. Een erkenning kunt u krijgen nadat u een van onderstaande opleidingen (en stage) gevolgd hebt:

 • Algemene tandheelkunde
 • Orthodontie
 • Parodontologie

U kunt uw erkenning aanvragen vanaf 1 maand voor de einde van de stage ofwel na de stage. De erkenning kan pas ingaan op de laatste dag van het stageplan.

Procedure

Tijdens de coronacrisis kunt u uw documenten best per mail versturen naar artsen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Gelieve uw dossier in 1 pdf-document te versturen en in het 'onderwerp' uw beroep en/of specialiteit te vermelden. Dossiers die met de post worden gestuurd zullen met enige vertraging behandeld worden.

Voor de erkenningsaanvraag stuurt u volgende documenten per post op naar Zorg & Gezondheid:

Algemene tandheelkundeOrthodontie/parodontologie

De behandeling van uw aanvraag

Zodra u de bewijsstukken ingediend hebt, worden de volgende stappen gezet:

 • Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is:
  hebt u alle bewijsstukken opgestuurd? Zo niet, dan wordt u op de hoogte gebracht via e-mail en kan u uw dossier aanvullen.
 • Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 • Bij positief advies krijgt u een bericht binnen de 30 dagen met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van de minister.
 • Een negatief advies ontvangt u binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
  Bij een negatief advies, kunt u beroep aantekenen.
 • Bent u erkend, dan zal het RIZIV u een nomenclatuurnummer toekennen.

Wetgeving

 • 10 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel.
 • MB van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten
 • Algemene tandheelkunde MB van 29 mei 2002
 • Orthodontie MB van 28 mei 2001
 • Parodontologie MB van 27 juli 2001

Veelgestelde vragen