Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een erkenning aanvragen als verpleegkundige voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid

Een erkenning aanvragen als verpleegkundige voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid

Er bestaat geen erkenning voor een verpleegkundige. Om het beroep van verpleegkundige te mogen uitoefenen, volstaat het om een visum aan te vragen bij de FOD Volksgezondheid.

Toch kunt u na een bijkomende opleiding, al dan niet in combinatie met voldoende ervaring, een erkenning aanvragen voor:

 • een bijzondere beroepstitel
  • geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
  • geriatrie
  • intensieve zorg en spoedgevallenzorg
  • oncologie
  • pediatrie en neonatologie
  • peri-operatieve zorgen
 • een bijzondere beroepsbekwaamheid
  • in de geestelijke gezondheidszorg
  • in de geriatrie
  • in de diabetologie
  • in de palliatieve zorg

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid moet u in eerste instantie over het juiste diploma beschikken.

 • Voor een bijzondere beroepstitel is dat:
  • het diploma, de graad of de titel van gegradueerde verpleger of verpleegster behaald voor 31 december 2007 (A1) of
  • een bachelor in de verpleegkunde.
 • Voor een bijzondere beroepsbekwaamheid moet u houder zijn van
  • het diploma, de graad of de titel van gegradueerde verpleger of verpleegster behaald voor 31 december 2007 (A1) of
  • een bachelor in de verpleegkunde of
  • het brevet of diploma van verpleger, verpleegster of ziekenhuisverpleegkundige (A2) of
  • het diploma van gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (HBO5) (A2).

Vervolgens kunt u een erkenning aanvragen op basis van een bijkomende opleiding.

 • Voor een erkenning in een van de 6 bijzondere beroepstitels moet u een aanvullende opleiding volgen in die specialisatie.
  • De opleiding telt minstens 900 uur, wat overeenkomt met 60 ECTS studiepunten.
  • Het theoretische en praktische gedeelte omvatten elk minstens 450 uren, wat overeenkomt met 30 ECTS studiepunten.
 • Voor een erkenning in een van de 4 bijzondere beroepsbekwaamheden volgt u een aanvullende opleiding in die specialisatie. De opleiding telt minstens 150 uur in de verschillende onderdelen of domeinen van de specialisatie. Het is belangrijk dat deze opleiding gericht is op specifiek uw beroepsbekwaamheid, algemene opleidingen komen niet in aanmerking. Voor geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en palliatieve zorgen komt dat overeen met 10 ECTS studiepunten.

De studiepunten gelden voor de Belgische opleidingen of postgraduaten, deze moeten dus in België gevolgd zijn. Werden deze in het buitenland gevolgd, dan gaat het om een internationale erkenning. Meer informatie over de verschillende onderdelen en domeinen van de opleiding vindt u in het ministerieel besluit van de betrokken bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid. Deze ministeriële besluiten(opent in nieuw venster) kunt u vinden op de website van het Departement Zorg.

Procedure

Voor een erkenning op basis van een bijkomende opleiding vraagt u na uw opleiding uw erkenning online aan via het e-loket van Departement Zorg(opent in nieuw venster). U moet deze documenten toevoegen:

 • Uw brevet of diploma met de titel van gegradueerde verpleger, gegradueerde verpleegster, bachelor in de verpleegkunde of houder van het diploma in de verpleegkunde.
 • Attest(en) van uw aanvullende opleiding van 900 uur (voor beroepstitels) of 150 uur (voor beroepsbekwaamheden). Een voorlopig attest van slagen wordt niet aanvaard omdat hier geen uren of credits op vermeld staan.
 • Bij een aanvraag voor de bijzondere beroepstitel peri-operatieve zorg, voegt u ook uw visum als verpleegkundige

Het departement mag een erkenning pas goedkeuren, vanaf de datum van de indiening van een volledige aanvraag. Deze datum van inwerkingtreding, is de datum van ontvangst van een volledige aanvraag en deze kan niet aangepast worden.

De verdere behandeling van uw aanvraag

 1. Departement Zorg controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan krijgt u een e-mail en kunt u uw dossier aanvullen in het e-loket.

 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Departement Zorg keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.

 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Departement Zorg. De datum van inwerkingtreding van de erkenning wordt bepaald door de datum van ondertekening van de erkenning door de secretaris-generaal van Departement Zorg.
 4. Een negatieve beslissing krijgt u per aangetekende brief.
  Bij een negatief advies kunt u beroep aantekenen.

Regelgeving

Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (BS 18 juni 2015)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige(nog te publiceren)

Koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde (B.S., 24 oktober 2006)

Ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie (B.S., 8 juni 2007)

Ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie (B.S., 8 juni 2007)

Ministerieel besluit van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie

Ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen (B.S., 8 juni 2007)

Ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen (B.S., 8 juni 2007)

Ministerieel besluit van 16 februari 2012 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie (BS 13 maart 2012)

Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (BS 15 mei 2013)

Ministerieel besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie (afgekort "peri-operatieve zorg") (BS 26/03/2014)

Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (BS 15 mei 2013)

Ministerieel besluit van 20 februari 2012 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie (BS 13 maart 2012)

Ministerieel besluit van 8 juli 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg (BS 22/08/2013)

Veelgestelde vragen