Voorwaarden

De installatie (of onderdelen ervan) moeten binnen de 36 maanden na de buitengebruikstelling zo zijn aangepast dat schade aan het milieu of hinder uitgesloten is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de beroepsfederatie FeBuPro.

Wetgeving

VLAREM titel II : Artikel 4.1.6.3.