Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden voor uw lesmodules

Voorwaarden voor uw lesmodules

Om de kwaliteit van uw lesmodules te garanderen, heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken samen met de sector algemene principes en minimumeisen per lesmodule opgesteld. De minimumeisen vertellen u welke onderwerpen u minimaal in elke module moet opnemen.

Proefproject e-learning vanaf 1 september 2021

Vanaf 1 september 2021 kunt u een aanvraag indienen om een nascholingsmodule met e-learning te erkennen. Dit is een proefproject tot en met 31 augustus 2022 dat maximaal 2 keer met een jaar verlengd kan worden.

Voorwaarden

De nascholingsmodule duurt in totaal 7 uur en geeft de deelnemer recht op 7 kredietpunten. De volgende nascholingsmodules komen in aanmerking om gedeeltelijk met e-learning te worden gegeven:

 • ecodriving
 • defensief rijden
 • wegcode
 • EHBO

De nascholingsmodule bestaat daarbij altijd uit de volgende 2 onderdelen:

 1. het onderdeel e-learning, met een gemiddelde doorlooptijd van 3 uur
 2. het onderdeel klassikaal onderricht of praktijkonderricht (waarbij de deelnemer zelf op de openbare weg rijdt), met een duurtijd van 4 uur.

Als de nascholingsmodule uit een onderdeel e-learning en een onderdeel praktijkonderricht bestaat, moet de deelnemer eerst het onderdeel e-learning volgen en dan het praktijkonderricht.

Als de nascholingsmodule uit een onderdeel e-learning en een onderdeel klassikaal onderricht bestaat, mag u als opleidingscentrum vrij kiezen in welke volgorde de deelnemer de onderdelen volgt.

De deelnemer moet altijd eerst een onderdeel van de nascholingsmodule volledig afwerken voordat hij kan starten aan het tweede onderdeel. Dat tweede onderdeel wordt uiterlijk 60 dagen na de start van het eerste onderdeel voltooid.

Voorwaarden voor e-learning

 • De leerstof die behandeld wordt in het onderdeel e-learning van de nascholingsmodule wordt opgedeeld in minimaal 6 blokken.
 • Er worden minstens 6 verschillende interactieve werkvormen gebruikt in het onderdeel e-learning van de nascholingsmodule.
 • Daarnaast worden minimaal 6 verschillende herhalingstesten ingebouwd waarmee wordt nagegaan of de deelnemer de leerstof uit elk afgehandelde blok heeft begrepen. Een herhalingstest kan pas afgelegd worden nadat de deelnemer de volledige benodigde leerstof heeft doorlopen.
 • Na het laatste blok wordt een eindtest afgenomen, die minstens 10 vragen bevat over de volledige leerstof en die niet in eerdere herhalingstesten zijn gesteld.
 • Na elke vraag of op het einde van de test wordt het juiste antwoord gegeven voor de vragen waarop de deelnemer een fout antwoord gegeven heeft en wordt toegelicht waarom dat het correcte antwoord is.
 • Het onderdeel e-learning is pas voltooid als de deelnemer alle blokken heeft doorlopen en alle herhalingstesten en de eindtest heeft afgelegd.

Ontdek alle informatie en voorwaarden in de instructie.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Aanvraagformulier e-learning(PDF bestand opent in nieuw venster)

Algemene principes

Nieuwe opleidingen

Vanaf nu kunnen ook de volgende opleidingen in rekening genomen worden voor kredietpunten:

 • het vervoer van gevaarlijke goederen (voor 14 kredietpunten)
 • het vervoer van dieren (voor 7 kredietpunten)
 • de omgang met personen met een handicap (voor 7 kredietpunten).

Wilt u een van bovenstaande opleidingen aanbieden? Stuur dan een bericht naar het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.(opent in nieuw venster)

Vrije ruimte

U mag in elke module maximaal 1 uur vrije ruimte voorzien. In deze vrije ruimte kunnen uw instructeurs een acuut probleem of een dringende vraag van deelnemers beantwoorden, ook al maken die geen deel uit van het thema van de module. Let wel: uw instructeurs mogen alleen op onderwerpen ingaan waarover ze genoeg kennen. U moet voor elke module voldoende materiaal voorzien voor 7 uur.

Inhoud, structuur en thema’s

Het materiaal dat u indient, moet duidelijk maken wat de inhoud, structuur en onderwerpen van uw lesmodules zijn. Uw instructeurs mogen tijdens de les andere accenten leggen en dieper op onderwerpen ingaan, maar moeten zich globaal genomen aan de goedgekeurde inhoud houden.

Algemene principes ecodriving en defensief rijden

Modules met uren achter het stuur mag u op 2 manieren organiseren:

 1. module van 7 uur
  1. minimaal 3 uur theorie + minimaal 3 uur rijden
  2. het 7de uur geeft u feedback over de rit, controleert u het voertuig, ...

De principes:

 • Een module met uren achter het stuur moet uit minstens 3 uur rijden bestaan.
 • De deelnemer moet de volledige 3 uur op de openbare weg rijden. Eventuele oefeningen op een oefenterrein vallen buiten die 3 uur. Het is belangrijk dat u bij uw aanvraag duidelijk aangeeft wanneer ruimte wordt voorzien voor feedback. In de meeste gevallen zal een module drie of drieënhalf uur theorie bevatten, drie uur rijden en een halfuur of een uur voor feedback en voertuigcontrole.
 • Ook het voertuig controleren en feedback geven over het rijden doet de instructeur buiten die 3 uur rijden. Enige uitzondering: korte feedback over iets wat tijdens de rit gebeurt. Daarvoor mag uw instructeur de deelnemer kort doen stoppen tijdens de rit.
 • De instructeur mag de theorie en de praktijk op verschillende dagen geven. Eerst de theorie, dan pas de praktijk. De praktische opleiding wordt binnen 60 dagen na het theoretische deel gegeven.
 • Iedere deelnemer moet daadwerkelijk 3 uur zelf rijden. Uw instructeur moet de hele tijd in het voertuig aanwezig zijn. Lesgeven op afstand wordt niet aanvaard.

De onderwerpen voor nascholing worden opgedeeld in 3 thema’s. Uw lesmodule wordt niet goedgekeurd wanneer ze niet voldoet aan 1 van de 3 thema’s.

Minimumeisen per onderwerp

Dit zijn per onderwerp de onderdelen die u minimaal moet opnemen in uw lesmodules.

Maximumaantal deelnemers per onderwerp

ThemaOnderwerpAantal
1Defensief rijden theorie20
1Ecodriving (met elektrisch voertuig) theorie20
1Ladingzekering klassikaal20
1

Ladingzekering met praktijk in en rond het voertuig

Theorie: 20
Praktijkoefeningen: 10

3Dodehoekongevallen en manoeuvreerschadeTheorie: 20
Praktijkoefeningen: 10
3Veiligheid in en rond het voertuig

Theorie: 20
Praktijkoefeningen: 10

Alle modules met andere onderwerpen mag gegeven worden aan maximum 20 deelnemers.

Zorg ervoor dat u genoeg didactisch materiaal hebt om elke module te organiseren, bijvoorbeeld genoeg demotachografen met software voor het onderwerp ‘Rij- en rusttijden en tachograaf’ of genoeg reanimatiepoppen en AED-toestellen voor het onderwerp ‘EHBO’.