Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe rijschooldirecteur worden?

Hoe rijschooldirecteur worden?

Om een rijschool te starten, moet u eerst een brevet als rijschooldirecteur en een directietoelating hebben of behalen. U kunt alleen directeur worden als u al minstens 3 jaar een brevet als theorie- én praktijkinstructeur hebt. U moet slagen voor een mondeling en een schriftelijk examen.

Er bestaat geen opleiding om rijschooldirecteur te worden. Tijdens de examens toont u aan dat u weet hoe u een rijschool moet leiden en beheren. U kunt daarvoor eventueel een cursus bedrijfsbeheer volgen.

Schriftelijk en mondeling examen

Om aan het schriftelijke en mondelinge examen voor rijschooldirecteur deel te nemen, moet u 27 euro inschrijvingsgeld betalen.

De onderwerpen:

Om te slagen, moet u in totaal 60% behalen.

Locaties en examendata

De examens worden door het Departement MOW op vaste momenten (zittijden) georganiseerd. Info over de locaties en de examendata vindt u op de pagina Examen om rijinstructeur te worden.

Bent u voor het schriftelijke examen geslaagd? Dan krijgt u na ongeveer 3 weken een brief met daarin de datum en de plaats van het mondelinge examen.

Slaagt u niet voor het volledige examen, maar wel voor 1 onderdeel? Dan kan de examencommissie u voor dat onderdeel een vrijstelling geven voor een volgende zittijd.

Inschrijven

Download het inschrijvingsformulier(PDF bestand opent in nieuw venster). Vul het in, scan het en stuur het samen met een recto-versokopie van uw rijbewijs naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Schrijf u in via het contactpunt(opent in nieuw venster)

Stuur de volgende bijlagen mee:

  • het gedownloade inschrijvingsformulier (‘Aanvraag tot inschrijving voor het schriftelijk en mondeling examen’)
  • en een recto-verso kopie van het rijbewijs van de kandidaat-directeur

Of stuur uw documenten op naar:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Rijscholen
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Geslaagd

Meteen na het mondelinge examen krijgt u te horen of u geslaagd bent.

Bent u geslaagd? Proficiat! Dan krijgt van het Departement MOW een aanvraag tot directietoelating. Vul die in en stuur ze samen met een kopie van uw rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister model 2 terug naar het departement. Zodra u uw directietoelating hebt, bent u rijschooldirecteur.

Als rijschooldirecteur krijgt u een code 101 op uw rijbewijs. Die code is het bewijs van uw directietoelating.

Bijscholen als rijschooldirecteur

Als rijschooldirecteur moet u elk jaar 12 uur bijscholing volgen om up-to-date te blijven met de laatste evoluties. Over 4 jaar gespreid moet u zich in 4 onderwerpen bijscholen.

Kom meer te weten over de verplichte bijscholing.

Gelijkschakeling buitenlandse beroepskwalificaties

Hebt u uw beroepsbekwaamheid als rijinstructeur behaald in een ander land van de EU? Dan kunt u een aanvraag doen om in Vlaanderen rijinstructeur of rijschooldirecteur te worden.

Meer informatie over gelijkschakeling buitenlandse beroepskwalificaties.