Vaste huurprijs

Er zijn geen wettelijke regels hoeveel huur een SVK mag betalen aan een eigenaar en hoeveel het aan u kan vragen. Daardoor kan de huurprijs van woningen nogal eens verschillen, ook al lijken ze op het eerste zicht min of meer gelijkwaardig. De huurprijs bij een SVK ligt vaak lager dan de huurprijs op de private markt. Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te krijgen.

Tussenkomsten

U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. Het SVK helpt u tussenkomsten in de huurprijs aan te vragen. Zo’n tussenkomsten zijn bijvoorbeeld een huursubsidie, een huurpremie of een vermindering onroerende voorheffing.

Betalingsproblemen door de energiecrisis?

Hebt u het door de energiecrisis financieel moeilijk en kunt u uw huur niet meer betalen? Contacteer dan meteen uw sociaal verhuurkantoor. Zij kunnen u helpen en, samen met u, een oplossing zoeken.

Zoek hier de contactgegevens van uw sociaal verhuurkantoor(opent in nieuw venster)