Principe verminderingen

Als huurder kan u ook recht hebben op een aantal verminderingen van onroerende voorheffing. Deze verminderingen worden toegekend in functie van de bewoner van het onroerend goed, ongeacht of die eigenaar of huurder is.

  • Omdat de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst toegekend worden aan de eigenaar (verhuurder). De vermindering wordt afgetrokken op het aanslagbiljet van de verhuurder. Het bedrag van een vermindering is altijd maximaal het bedrag van de onroerende voorheffing voor dat perceel. Als geen onroerende voorheffing betaald moet worden door toepassing van andere verminderingen, kan geen extra vermindering aan de huurder toegekend worden.
  • Omdat het wel de huurder is die recht heeft op de vermindering, moet de verhuurder het bedrag ervan een keer per jaar verrekenen met de huurprijs of doorstorten aan de huurder. Als een vermindering voor de huurder toegekend wordt op het aanslagbiljet van de eigenaar, ontvangt de huurder een brief zodat hij weet dat de vermindering is toegekend en hoeveel die bedraagt.
  • Ook als de huurder de woning in de loop van het jaar heeft verlaten, blijft hij recht hebben op de vermindering voor dat jaar. Het is de huurder die op 1 januari van het aanslagjaar de woning bewoonde, die recht heeft op de vermindering, als hij aan alle voorwaarden voldoet. De eigenaar moet het bedrag van de verkregen vermindering dan doorstorten aan de voormalige huurder.

Verminderingen waar u als huurder recht op kan hebben

Procedure als de verhuurder geen sociale huisvestingsmaatschappij is

De huurder moet één keer een aanvraag indienen. Daarna wordt elk jaar automatisch bekeken of de vermindering nog verder toegekend kan worden, ook voor het nieuwe adres als de huurder zou verhuizen.

Procedure als de verhuurder een sociale huisvestingsmaatschappij is

De sociale huisvestingsmaatschappij geeft de gegevens van de huurders zelf door aan de Vlaamse Belastingdienst. De sociale huisvestingsmaatschappij keert de verminderingen ook zelf uit aan de huurders, meestal door ze in de maandelijkse huurprijs te verrekenen.

Voor alle vragen of geschillen over de vermindering moet u dus uw sociale huisvestingsmaatschappij contacteren.