Gedaan met laden. U bevindt zich op: De huurprijs van een sociale woning in eigendom van de woonmaatschappij

De huurprijs van een sociale woning in eigendom van de woonmaatschappij

Om de huurprijs te berekenen, kijkt de woonmaatschappij naar uw inkomen, uw gezin en de kwaliteit van de woning. 

Om de huurprijs te berekenen, kijkt de woonmaatschappij naar uw inkomen, uw gezin en de kwaliteit van de woning.

Hoeveel huur betaalt u?

De formule is:

Inkomen/54 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. U betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van uw gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Klachten

Hebt u een vraag over uw huurprijsberekening? Dan contacteert u altijd eerst uw woonmaatschappij(opent in nieuw venster). Als u de uitleg onvoldoende vindt, kunt u zich wenden tot de klachtenbehandelaar van de woonmaatschappij.

Pas als u niet tevreden bent met de dienstverlening van de woonmaatschappij of de behandeling van uw klacht, neemt u contact op met de Vlaamse Ombudsdienst(opent in nieuw venster).

U kunt niet bij Wonen in Vlaanderen terecht met een klacht over de huurprijs of uw sociale verhuurder.

Betalingsproblemen door de energiecrisis?

Hebt u het door de energiecrisis financieel moeilijk en kunt u uw huur niet meer betalen? Contacteer dan meteen uw sociale verhuurder. Zij kunnen u helpen en, samen met u, een oplossing zoeken.

Zoek hier de contactgegevens van uw sociale verhuurder(opent in nieuw venster)