Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap

Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap

Huurders of huiseigenaars met gezinsleden met een handicap kunnen in het Vlaamse Gewest vermindering krijgen van onroerende voorheffing.

Voorwaarden

 • De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

 • De handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar.
 • De handicap heeft een van volgende drie categorieën als gevolg:
  • een invaliditeit van minstens 66 %.
  • een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder.
  • een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten. Let wel: voor een kind volstaat het dat het in aanmerking komt voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dat is het geval als in de gezinsbijslagregeling 6 punten in de 3 pijlers samen behaald worden of 4 punten behaald worden in de eerste pijler.

Bedrag

De vermindering voor een persoon met een handicap is een forfaitair bedrag. Hoe veel de vermindering voor u persoonlijk bedraagt, kan u makkelijk uitrekenen via de simulatie van de Vlaamse Belastingdienst.

Procedure

De vermindering wordt toegekend op basis van attesten.

Voor eigenaars wordt de vermindering automatisch toegekend op het aanslagbiljet. De Vlaamse Belastingdienst krijgt rechtstreeks melding van wie voor een bepaald aanslagjaar in aanmerking komt voor de vermindering. Als u als eigenaar een aanslagbiljet krijgt waarop de automatische vermindering niet is toegekend waar u denkt wel recht op te hebben, dan kunt u een bezwaar indienen en de nodige attesten meesturen.

Huurders moeten de vermindering eenmalig aanvragen (zie hieronder).

Extra informatie over attesten van handicap

 • De attesten kunt u verkrijgen bij:
  • uw ziekenfonds
  • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • het Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)
 • Een attest voor een kind met een handicap geldt tot uw kind 21 jaar oud is. Vanaf dan moet u een nieuw attest aanvragen, namelijk een attest voor een persoon met een handicap.
 • Als u een attest van de FOD Sociale Zekerheid ontvangt met terugwerkende kracht, dan kunt u via een bezwaar de vermindering nog aanvragen tot 5 jaar terug, te rekenen vanaf het jaar van het bezwaar. Voorbeeld: u krijgt in 2022 een attest met terugwerkende kracht, maar u dient pas bezwaar in in 2023? In dat geval kan de vermindering nog toegekend worden voor aanslagjaar 2019-2023.
 • Als u vóór uw pensioen automatisch de vermindering voor een persoon met een handicap kreeg, maar nu niet meer, dan moet u als u al een aanslagbiljet kreeg zonder vermindering een bezwaar indienen. Bij dit bezwaar voegt u het eenmalig attest bij oppensioenstelling of het attest van de FOD Sociale Zekerheid toe. Hebt u nog geen aanslagbiljet gekregen? Dan mag u het attest al aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgen van zodra u dat attest gekregen hebt.