Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe verloopt de toewijzing bij een eigen woning van een woonmaatschappij?

Hoe verloopt de toewijzing bij een eigen woning van een woonmaatschappij?

De chronologie van de inschrijvingen telt, wanneer een sociale woning wordt toegewezen. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst kan toetreden tot een sociale woning die voor zijn gezin past.

Voorrang

Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten.

De raad van bestuur van een woonmaatschappij of een delegatie, die de raad van bestuur aanstelde, wijst de sociale woningen toe.

Wie kan achtereenvolgens voorrang krijgen?

 1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. Een woonmaatschappij verhuurt deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben.

 1. Huurders wonen te klein of te groot

Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de rationele bezetting van de woonmaatschappij. Dat wil zeggen dat de woning niet voldoet als we kijken naar de gezinssamenstelling en de fysieke toestand. Deze huurder krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van de maatschappij die wel voldoet aan de normen.

 1. Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten

U huurt al een sociale woning bij een woonmaatschappij. Ze verplichten u om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen:

U huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of u huurt een ADL-woning. Maar, de persoon die zo’n aangepaste woning nodig heeft, woont niet langer in de woning.
U huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.

 1. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure

U bent een kandidaat-huurder. U werd door een onterechte beslissing van een woonmaatschappij benadeeld bij de toewijzing van een woning. Of, u kreeg geen nieuwe beslissing van uw woonmaatschappij binnen de 30 dagen nadat zij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.

 1. Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten

U bent een kandidaat-huurder en huurt een private woning. U moet deze woning nu verlaten. De wet bepaalt dat u in uitzonderlijke omstandigheden voorrang kan krijgen. Denkt u dat u in zo een situatie zit, bespreek het met uw woonmaatschappij.

 1. Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden

U bent kandidaat-huurder. Uw gezin is nog in het buitenland. U vroeg een gezinshereniging aan of u gaat dit nog doen en meldde dit ook bij uw inschrijving.
Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor uw hele gezin, maar uw gezin is nog niet in België. Dan krijgt u voorrang om te verhuizen naar een woning die is aangepast aan uw huidige gezinssamenstelling.

 1. Kandidaat-huurders in één van de volgende situaties:
 • De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast.
 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard*.
 • De woning kreeg een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten.

*Opgelet: in deze situatie krijgt u niet automatisch voorrang. U moet voldoen aan zes voorwaarden. Informeer u hierover bij de woonmaatschappij.

 1. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

Eventuele voorrang voor inwoners van de gemeente

Een woonmaatschappij heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van een woonmaatschappij.

Wanneer kan deze voorrang gelden?

 • U woonde de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente, waarin de beschikbare woning ligt.
 • U woonde de voorbije 6 jaar in een gemeente uit het werkgebied van uw woonmaatschappij, waarin de beschikbare woning ligt.

Soms zijn woningen onder bepaalde voorwaarden gerealiseerd of gefinancierd. Dit kan de toewijzing van een sociale woning beïnvloeden. Er kan ook een afwijkend toewijzingsreglement gelden, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen of om de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verbeteren.

Uw woonmaatschappij (opent in nieuw venster)kan u hierover informeren.

Eventuele voorrang voor kandidaat-huurders zonder huurovereenkomst bij een woonmaatschappij

Een woonmaatschappij heeft ook het recht om kandidaat-huurders voorrang te geven die nog geen huurovereenkomst van onbepaalde duur hebben met een woonmaatschappij.

Uw woonmaatschappij (opent in nieuw venster)kan u hierover informeren.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kan uw woonmaatschappij afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

 • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een dakloze die een OCMW aan de woonmaatschappij voordraagt
  • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
 • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen.
Wijzigingen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal er gewerkt worden met een andere manier van toewijzen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Zo een maatschappij vormt tegen dan om naar ‘een woonmaatschappij’.

Over de wijzigingen van januari 2024 informeren we u hier later ook.