Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorstel of aanbod van een sociale woning: hoe verloopt een toewijzing?

Voorstel of aanbod van een sociale woning: hoe verloopt een toewijzing?

U staat op de wachtlijst voor een sociale woning. De woonmaatschappij zal u dan een sociale woning voorstellen. Dit heet een toewijzing en verloopt via bepaalde regels.  

De woonmaatschappij volgt een aantal algemene regels om woningen toe te wijzen. Een toewijzing hangt dan af van uw lokale binding met de gemeente en uw wachttijd (moment van uw inschrijving). En, of u mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt. In specifieke situaties kunt u voorrang krijgen (versnelde toewijzing) of een woning op maat krijgen (doelgroepenbeleid).

U bent al sociale huurder? Dan kan het zijn dat u wilt of moet verhuizen.

Algemene regels

De woonmaatschappij volgt een aantal algemene regels om sociale woningen toe te wijzen.

Een toewijzing hangt – in deze volgorde – af van:

 1. uw lokale binding met de gemeente
 2. of u mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt
 3. hoelang u op de wachtlijst staat: uw wachttijd

Voorrang via een versnelde toewijzing

In sommige situaties kunt u sneller een sociale woning krijgen. Dit is een versnelde toewijzing. Dan moet u geen lokale woonbinding met de gemeente hebben.

Een versnelde toewijzing hangt af van uw (woon)situatie.

Bijvoorbeeld:

 • U bent dak- of thuisloos of dreigt dit te worden. Bijvoorbeeld: u verlaat binnenkort de gevangenis, u verblijft in nachtopvang, u woont in een opvangtehuis, noodwoning, crisisopvang, transitwoning, …
 • U bent jonger dan 18 jaar. U woont begeleid zelfstandig of wilt dit binnenkort.
 • U heeft geestelijke gezondheidsproblemen.
 • U woont nu in slechte omstandigheden.
 • U bevindt zich in bijzondere omstandigheden van sociale aard, bijvoorbeeld: u bent slachtoffer van huiselijk geweld.

Zit u in één van deze situaties? Informeer dan uw woonmaatschappij over uw woonsituatie. Dit kan online via het centraal inschrijvingsregister(opent in nieuw venster) of door uw woonmaatschappij te contacteren(opent in nieuw venster).

Opgelet: een woonmaatschappij kan een versnelde toewijzing weigeren. Of, de woonmaatschappij kan u voorwaarden bij een versnelde toewijzing opleggen, zoals begeleiding door een welzijnsorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld als u al sociale huurder was en de vrederechter het huurcontract verbrak omdat u de woning ernstig verwaarloosde of voor ernstige overlast zorgde.

Woning op maat van uw situatie (doelgroepenbeleid)

De woonmaatschappij kan bepaalde sociale woningen houden voor bepaalde doelgroepen.

Doelgroepen zijn bijvoorbeeld:

 • U bent 65 jaar of ouder.
 • U bent jonger dan 18 jaar. U woont begeleid zelfstandig of wilt dit binnenkort.
 • U heeft een fysieke of mentale beperking of handicap
 • U moet beschut wonen of werkt in een tewerkstellingsprogramma
 • U heeft geestelijke gezondheidsproblemen
 • U bent dak- of thuisloos of dreigt dit te worden.

Dit kan per woonmaatschappij en per gemeente verschillen. Informeer bij uw woonmaatschappij of ze met doelgroepen werkt.

Belangrijk: hierbij geldt lokale woonbinding wél. Wie vijf jaar of langer in de gemeente woont, zal eerst een sociale woning krijgen.

U bent al sociale huurder en wilt/moet verhuizen

U huurt al een sociale woning, maar u wilt of u moet verhuizen. Ook dan krijgt u een nieuwe sociale woning toegewezen.

Dit is bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Uw gezin is te groot of te klein voor de woning. Bijvoorbeeld, omdat u een nieuw kindje kreeg, er een gezinshereniging plaatsvond, een kind de woning verliet, …
 • Een gezinslid heeft een fysieke handicap of beperking en moet een aangepaste woning krijgen.
 • De woonmaatschappij wil de woning renoveren, slopen of verkopen waardoor u de woning moet verlaten.
 • U huurt een ingehuurde woning bij de woonmaatschappij en het hoofdhuurcontract hiervan is beëindigd.

De woonmaatschappij zal u in zo een situatie informeren en u een nieuwe woning voorstellen.