Een voertuig invoeren uit het Verenigd Koninkrijk

Wilt u een voertuig uit het Verenigd Koninkrijk invoeren in België? Beschikt dat voertuig niet over een Europese goedkeuring? Volg dan deze procedure:

 • De datum van eerste inschrijving van uw voertuig is vóór 1 januari 2021? Start dan een validatieprocedure voor uw voertuig op. Die kunt u aanvragen in een keuringscentrum.
 • De datum van eerste inschrijving van uw voertuig is na 1 januari 2021? Dan is er geen validatieprocedure meer mogelijk. In dat geval moet u via een erkende technische dienst een individuele goedkeuring aanvragen.
 • Stap 1

  Laat het voertuig inklaren bij de douane

  Bent u niet vertrouwd met de procedure om in te klaren? Dan schakelt u beter een douanevertegenwoordiger in. Die regelt voor u de hele administratie. Raadpleeg de lijst van douanevertegenwoordigers(opent in nieuw venster). U kunt het voertuig pas in België inschrijven als alle douaneformaliteiten in orde zijn.

  • De douanevertegenwoordiger dient een Enig Document in bij de douane op basis van het aankoopbewijs, de schenkingsakte of het testament. Dat Enig Document is een Europees aangifteformulier voor in- en uitvoer.
  • De douane controleert de aangifte en vraagt in sommige gevallen om het voertuig te zien.
  • U krijgt een bewijs van inklaring, dat zegt dat de douaneformaliteiten in orde zijn.
  • Ga langs bij een douanekantoor om een vignet E705(opent in nieuw venster) op te maken:

   • Vignet E705 vragen aan het loket: neem het aankoopbewijs, de schenkingsdocumenten of het testament mee, samen met het originele inschrijvingsbewijs.

  • U krijgt van de douane het roze formulier. Dit is de aanvraag tot inschrijving van een voertuig. Zodra u de BTW betaald hebt, stelt de douane een E705 op. Als bewijs ontvangt u een rapport. Uw voertuig is nu fiscaal in orde.


  Samen met de aangifte worden ook de invoerrechten en btw betaald.

  • invoerrecht: op de aankoopwaarde van het voertuig, plus alle kosten tot de plaats van de bestemming – transport, verzekering, verzending, …
  • btw: op de totale som van de aankoopwaarde, invoerrechten én alle kosten tot de plaats van de bestemming.

  Hoeveel bedragen de invoerrechten en de btw?

  • (Land)voertuigen vooral voor personenvervoer (< 10 personen):
   • 10% invoerrechten
   • 21% btw
  • Oldtimers – de douane spreekt over ‘voorwerp voor verzamelingen’:
   • 0% invoerrechten voor oldtimers uit een ander EU-land
   • 6% btw voor oldtimers buiten de EU als ze origineel zijn
   • 10% invoerrechten + 21% btw voor oldtimers buiten de EU als ze niet-origineel zijn.
  • Motorrijwielen met een cilinderinhoud van minder dan 250 cm³:
   • 8% invoerrechten
   • 21% btw
  • Motorrijwielen met een cilinderinhoud van meer dan 250 cm³:
   • 6% invoerrechten
   • 21% btw
 • Stap 2

  Laat het voertuig technisch keuren

  Elk voertuig dat wordt ingevoerd uit het buitenland en bestemd is voor gebruik op de openbare weg moet gehomologeerd of goedgekeurd worden. Een homologatie is de vast­stel­ling dat het voer­tuig vol­doet aan al­le Europese technische en administratieve eisen, zoals:

  • veiligheid: onder andere de remmen, veiligheidsgordels en banden moeten voldoen aan de technische eisen.
  • milieu: het voertuig moet voldoen aan de voorschriften voor geluid en uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes.
  • interne markt: het voertuig baseert zich op duidelijke, geharmoniseerde eisen en regels voor iedereen binnen de EU.

  Als bewijs krijgt u een individueel goedkeuringscertificaat.

  Meld u bij een keuringscentrum

  Elk keuringscentrum beslist of het ingevoerde voertuigen technisch keurt. Neem daarom eerst contact op met het keuringscentrum voor een afspraak.

  U moet bij de officiële fabrikant of bij de mandataris van uw voertuig een attest aanvragen met alle deelgoedkeuringen die op uw voertuig van toepassing zijn. Dat zijn de deelgoedkeuringen die de fabrikant bekomen heeft na het uitvoeren van o.a. rem-, vermogen- en emissietesten.

  Ontbreken er deelgoedkeuringen? Dan moeten die testen opnieuw gebeuren. Zo kan de buitenlandse norm omgezet worden naar de Europese norm. Sommige testen vinden plaats bij de technische dienst of het keuringscentrum zelf. Andere testen, zoals de emissietest, moeten in een gespecialiseerd lab of bij de fabrikant gebeuren. Waar vindt u zo’n gespecialiseerd lab? In Duitsland. Daarvoor moet de technische dienst of het keuringscentrum een aanvraag indienen. De kosten voor die testen kunnen hoog oplopen.

  Wat als u de emissietest niet opnieuw laat uitvoeren volgens de Europese normen? In dat geval wordt de individuele goedkeuring voor uw voertuig afgeleverd met de melding ‘Europese emissienorm niet toepasbaar’. In dat geval betaalt u een veel hogere belasting op de inverkeerstelling.

 • Stap 3

  Schrijf het voertuig in bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen

  Ga met het roze inschrijvingsformulier naar uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar voor uw autoverzekering. Als u dat wilt, regelt hij voor u de inschrijving bij de DIV online. Dan hoeft u niet meer langs te gaan bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV)(opent in nieuw venster).

  Regelt u de inschrijving bij de DIV liever zelf? Maak dan altijd eerst een afspraak en breng mee:

  • individueel goedkeuringscertificaat
  • volledig origineel inschrijvingsbewijs
  • roze inschrijvingsformulier met douanevignet 705
  • kopie van het aankoopbewijs, de schenkingsakte of het testament
  • vignet van uw verzekeraar in vak Z als bewijs van uw autoverzekering.
 • Stap 4

  Betaal uw belasting op inverkeerstelling

  Vanaf het moment dat u een personenvoertuig gebruikt op de openbare weg in België moet u de belasting op inverkeerstelling (BIV) betalen. De Vlaamse Belastingdienst berekent die belasting volgens:

  • milieukenmerken, waaronder de euronorm
  • leeftijd van het voertuig

  Met de simulator(opent in nieuw venster) berekent u hoeveel verkeersbelasting u ongeveer zult moeten betalen.