• Stap 1

  Laat het voertuig inklaren bij de douane

  Bent u niet vertrouwd met de procedure van inklaren? Dan schakelt u beter een douanevertegenwoordiger in. Hij of zij regelt dan voor u de hele administratie. Raadpleeg de lijst van douanevertegenwoordigers (PDF bestand opent in nieuw venster). U kunt het voertuig pas in België inschrijven als alle douaneformaliteiten in orde zijn.

  Wanneer krijgt u een vrijstelling en betaalt u géén invoerrechten en btw?

  • U woonde minstens 12 opeenvolgende maanden buiten de EU.
  • U hebt uw voertuig minstens 6 maanden in het bezit en in gebruik.
  • U voert uw voertuig in binnen de 12 maanden na de verhuizing naar de nieuwe verblijfplaats.
  • U zal uw voertuig nog minstens 12 maanden bezitten en gebruiken in België. U gaat het voertuig in die periode niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen.

  De vrijstelling geldt niet voor bedrijfsvoertuigen en nieuwe voertuigen.

  Procedure

  • De douanevertegenwoordiger dient een Enig Document in bij de douane op basis van het aankoopbewijs. Dat Enig Document is een Europees aangifteformulier voor in- en uitvoer.
  • De douane controleert de aangifte en vraagt in sommige gevallen om het voertuig te zien.
  • U krijgt een bewijs van inklaring, dat zegt dat de douaneformaliteiten in orde zijn.
  • Op vertoon van dat bewijs van inklaring krijgt u van het douanekantoor het roze formulier, dat is de aanvraag tot inschrijving van een voertuig, met het douanevignet 705 erop. Uw voertuig is nu fiscaal in orde.

  Bent u een Belgisch diplomaat? Dan stuurt uw werkgever die aanvraag met bovenstaande documenten naar: Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Koning Albert II-laan 33, bus 382, 1030 Brussel

 • Stap 2

  Laat het voertuig technisch keuren

  Elk voertuig dat wordt ingevoerd uit het buitenland en bestemd is voor gebruik op de openbare weg moet gehomologeerd of goedgekeurd worden. Een homologatie is de vast­stel­ling dat het voer­tuig vol­doet aan al­le Europese technische en administratieve eisen, zoals:

  • veiligheid: onder andere de remmen, veiligheidsgordels en banden voldoen aan de technische eisen.
  • milieu: het voertuig voldoet aan de voorschriften voor geluid en de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes.
  • interne markt: het voertuig baseert zich op duidelijke, geharmoniseerde eisen en regels voor iedereen binnen de EU.

  Als bewijs krijgt u een individueel goedkeuringscertificaat.

  Meld u bij een keuringscentrum

  Elk keuringscentrum beslist of het ingevoerde voertuigen technisch keurt. Neem daarom eerst contact op met het keuringscentrum voor een afspraak.

  Voor de technische keuring moet u het invoerdocument meenemen waarop staat dat het gaat om verhuisgoed. Het keuringscentrum vraagt bij de officiële fabrikant van uw voertuig alle deelgoedkeuringen aan. Dat zijn de goedkeuringen die de fabrikant kreeg na een remtest, vermogentest, emissietest, …

  Ontbreken er deelgoedkeuringen? Dan moeten die testen opnieuw gebeuren. Zo kan de buitenlandse norm omgezet worden naar de Europese norm. Sommige testen vinden plaats bij de technische dienst of het keuringscentrum zelf. Andere testen, zoals de emissietest, moeten in een gespecialiseerd lab of bij de fabrikant gebeuren. Waar vindt u zo’n gespecialiseerd lab? In Duitsland. Daarvoor moet de technische dienst of het keuringscentrum een aanvraag indienen. De kosten voor die testen kunnen hoog oplopen.

  Wat als u de emissietest niet opnieuw laat uitvoeren volgens de Europese normen? In dat geval wordt de individuele goedkeuring voor uw voertuig afgeleverd met de melding ‘Europese emissienorm niet toepasbaar’. In dat geval betaalt u een veel hogere belasting op inverkeerstelling. ((opent in nieuw venster))

 • Stap 3

  Schrijf het voertuig in bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen

  Ga met het roze inschrijvingsformulier naar uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar voor uw autoverzekering. Als u dat wilt, regelt hij voor u de inschrijving bij de DIV online. Dan hoeft u niet meer langs te gaan bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) ((opent in nieuw venster)).

  Regelt u de inschrijving bij de DIV ((opent in nieuw venster)) liever zelf?
  Maak dan altijd eerst een afspraak en breng mee:

  • individueel goedkeuringscertificaat
  • volledig origineel inschrijvingsbewijs
  • roze inschrijvingsformulier met douanevignet 705
  • kopie van het aankoopbewijs, de schenkingsakte of het testament
  • vignet van uw verzekeraar in vak Z als bewijs van uw autoverzekering.
 • Stap 4

  Betaal uw belasting op inverkeerstelling

  Vanaf het moment dat u een personenvoertuig gebruikt op de openbare weg in België moet u belasting op inverkeerstelling (BIV) ((opent in nieuw venster)) betalen. De Vlaamse Belastingdienst berekent die belasting volgens:

  • milieukenmerken, waaronder de euronorm
  • leeftijd van het voertuig

  Met de simulator ((opent in nieuw venster)) berekent u hoeveel dat bedrag ongeveer zal zijn.