Welke voertuigen vallen onder deze procedure?

Alle landvoertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen voor personen- of goederenvervoer. Fietsen en elektrische fietsen hoeft u niet te registreren. Speedpedelecs, trikes, trailers en aanhangwagens wel.

Koopt u een voertuig in een ander land of wordt u eigenaar door een schenking of overlijden? Dan moet u één van volgende procedures volgen:

 • Stap 1

  Ga langs in een douanekantoor voor uw elektronisch vignet E705

  Ga langs bij een douanekantoor dat bevoegd is om een vignet E705 op te maken. Neem de volgende documenten mee:

  • rijksregisternummer
  • inschrijvingsbewijs van uw voertuig
  • Belgische verblijfsvergunning of bewijs van inschrijving in een gemeente.

  Zodra u de BTW betaald hebt, stelt de douane een E705 op. Als bewijs ontvangt u een rapport. Uw voertuig is nu fiscaal in orde.

 • Stap 2

  Ga naar de technische keuring

  Tijdens de technische keuring in een erkend keuringscentrum wordt gecontroleerd of uw voertuig geen gebreken vertoont. De keuring van voertuigen heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid en op het milieu.

 • Stap 3

  Is uw voertuig verzekerd en ingeschreven?

  Ga met het roze inschrijvingsformulier naar uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar voor een Belgische verzekering. Als u dat wilt, regelt hij voor u de inschrijving bij de DIV online. Dan hoeft u niet meer langs bij de DIV.

  Regelt u de inschrijving bij de DIV ((opent in nieuw venster)) liever zelf? Maak dan altijd eerst een afspraak en breng mee:

  • kopie van de aankoopfactuur
  • alle delen van het originele inschrijvingsbewijs
  • roze inschrijvingsformulier
  • vignet van uw verzekeraar in vak Z als bewijs van uw autoverzekering
  • Belgisch keuringsbewijs.

  Als u uit het buitenland verhuist en uw voertuig meeneemt naar België, dan moet het voertuig op naam van dezelfde persoon ingeschreven worden in België. Het voertuig kan dus niet worden doorverkocht.

  Wanneer geldt deze procedure niet?

  • gehuurd motorvoertuig van een buitenlands professioneel dienstverlenend bedrijf voor maximaal 6 maanden
  • bedrijfsvoertuig dat een buitenlandse werkgever u ter beschikking stelt
  • personenwagen als u ambtenaar bent van een internationale instelling in een ander land van de EU
  • aanhangwagen die minder dan 6 maanden in het verkeer wordt gebracht
  • voertuig van personen die tijdelijk afwezig zijn door dienstplicht, een opdracht in ontwikkelingssamenwerking of door verdwijning
  • voertuig dat gratis ter beschikking wordt gesteld van een natuurlijke persoon
  • voertuig van een student die in België verblijft voor zijn studies.

  In alle gevallen moet er een link zijn tussen de chauffeur en het voertuig, bijvoorbeeld een huurcontract op uw naam, bewijs van inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling, accreditatiekaart, …

 • Stap 4

  Betaal uw belasting op inverkeerstelling

  Vanaf het moment dat u een personenvoertuig gebruikt op de openbare weg in België moet u de belasting op inverkeerstelling (BIV) betalen. De Vlaamse Belastingdienst berekent die belasting volgens:

  • milieukenmerken, waaronder de euronorm
  • leeftijd van het voertuig

  U kunt zelf berekenen hoeveel BIV u moet betalen via de online simulator ((opent in nieuw venster)) of met de simulatie-app ((opent in nieuw venster)). De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.