Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een vrijstelling aanvragen in het hoger onderwijs of toegang krijgen tot het hoger onderwijs via eerdere studies of werkervaring

Een vrijstelling aanvragen in het hoger onderwijs of toegang krijgen tot het hoger onderwijs via eerdere studies of werkervaring

Op basis van eerdere studies of werkervaring kan je:

 • Een vrijstelling aanvragen
  Een vrijstelling betekent dat je geen examen moet afleggen over een bepaald opleidingsonderdeel of een deel ervan. Voor het vrijgestelde opleidingsonderdeel ontvang je geen creditbewijs. Op het diplomasupplement vermeldt de instelling dat je voor het betrokken opleidingsonderdeel werd vrijgesteld.
 • Toegang krijgen tot het hoger onderwijs
  Normaal heb je een diploma secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld studiebewijs nodig om te starten met een bacheloropleiding. Op basis van eerdere studies of eerdere werkervaring maken instellingen soms een uitzondering op de algemene toelatingsvoorwaarde.

Om een vrijstelling of toegang aan te vragen heb je bewezen kwalificaties of competenties nodig.

Wat je eerder hebt gestudeerd kan een eerder verworven kwalificatie (EVK) zijn.

EVK is elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject met succes gevolgd hebt. Je bent geslaagd voor het examen en hebt een formeel attest als bewijs zoals:

 • Diploma’s
 • Creditbewijzen
 • Getuigschriften
 • Binnen- of buitenlandse studiebewijzen
 • Attesten van opleidingen waarvoor je een examen hebt afgelegd

Een bewijs van deelname aan een vorming of een opleiding is geen kwalificatie. De doelen van het leertraject moeten op voorhand vastliggen en ze moeten geëvalueerd zijn.

Wat je hebt geleerd door praktijkervaring kan een eerder verworven competentie (EVC) zijn.

EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

De competenties die je door praktijkervaring hebt verworven, kunnen overeenkomen met de competenties die aangeleerd worden in (bepaalde opleidingsonderdelen van) je bachelor- of masteropleiding. In dat geval kunnen ze als eerder verworven competentie erkend worden en leiden tot vrijstellingen in je opleiding.

Procedure

Een EVK aanvragen op basis van je studies voor een vrijstelling of toegang tot het hoger onderwijs:

 • Contacteer de hogeschool of universiteit waar je een opleiding wil starten. Je vindt de procedure voor vrijstellingen op de website van de hogeschool of onderwijsinstelling.
 • Leg alle bewijsstukken voor van je eerder gevolgde studies en opleiding (studiebewijzen, attesten, inhoudstafels van cursussen, opleidingsprogramma ...).
 • De instelling vergelijkt je behaalde kwalificaties met de inhoud van de opleiding. Als de waarde van je studiebewijzen niet helemaal duidelijk is, kan het zijn dat je bekwaamheidsonderzoek moet laten uitvoeren vergelijkbaar met de EVC-aanvraag.

Een EVC aanvragen op basis van je ervaring voor een vrijstelling of toegang tot het hoger onderwijs:

Volg de procedure voor EVC op de website van de associatie van de hogeschool of universiteit. Meestal:

 • Contacteer je eerst de EVC-begeleider voor de hogeschool of universiteit waar je wil studeren
 • Moet je je dan aanmelden voor het bekwaamheidsonderzoek via een procedure

Klachtenprocedure

Je kan een beslissing in verband met een bewijs van bekwaamheid of vrijstelling betwisten via een interne procedure. Elke onderwijsinstelling of associatie heeft daarvoor een procedure van bezwaar.

Wanneer deze interne procedure niet tot een oplossing leidt, kan je terecht bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Kost

De EVK-procedure is gratis, tenzij een bekwaamheidsonderzoek nodig is. De prijs hangt af van de omvang van het bekwaamheidsonderzoek.

Voor de EVC-procedure moet je betalen: de prijs hangt af van de omvang van het bekwaamheidsonderzoek.