Procedure

Om op basis van uw studies aanspraak te maken op eerder verworven kwalificaties (EVK), doorloopt u de volgende procedure:

  • U contacteert de hogeschool of universiteit waar u een opleiding wil starten
  • U legt alle bewijsstukken voor die relevant zijn voor de opleiding (studiebewijzen, attesten, inhoudstafels van cursussen, opleidingsprogramma ...).
  • De instelling vergelijkt vervolgens uw behaalde kwalificaties met de inhoud van de opleiding die u wenst te volgen. Als de waarde van uw studiebewijzen niet helemaal duidelijk is, dan kan de instelling u doorverwijzen voor een bijkomend bekwaamheidsonderzoek op niveau van de associatie. In zo'n bekwaamheidsonderzoek wordt nagekeken of u over de kwalificaties beschikt, die u wilt laten erkennen.

De procedure om op basis van eerdere werkervaring aanspraak te maken op eerder verworven competenties (EVC) is wat complexer. De procedure gebeurt op het niveau van de associatie waartoe de hogeschool of universiteit behoort. Er zijn 5 associaties en de EVC-procedure kan op een aantal punten verschillen. Kijk voor de procedures en reglementen van de associaties op hun website.

  • Een aanvraag voor erkenning van verworven competenties moet u heel goed voorbereiden. Als u dat wenst, kunt u voor informatie een EVC-begeleider contacteren in de onderwijsinstelling waar u de EVC-procedure wilt opstarten. Ga ook na bij welke opleiding uw competenties het best aansluiten.
  • U meldt u aan en registreert u voor de EVC-procedure en u betaalt de gevraagde som.
  • U doorloopt het bekwaamheidsonderzoek.
  • Na een positieve beoordeling ontvangt u het bewijs van bekwaamheid, dat erkend wordt door alle instellingen van de associatie waar het onderzoek gebeurde.

Klachtenprocedure

U kunt een beslissing in verband met een bewijs van bekwaamheid of vrijstelling betwisten via een interne procedure. Elke onderwijsinstelling of associatie heeft daarvoor een procedure van bezwaar ontwikkeld.

Wanneer deze interne procedure niet tot een oplossing leidt, kunt u terecht bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Kost

De EVK-procedure is gratis, tenzij het gaat om attesten of getuigschriften waarvoor een bijkomend bekwaamheidsonderzoek nodig is.

De kostprijs van een EVC-procedure hangt af van de omvang van het bekwaamheidsonderzoek.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs.