Gedaan met laden. U bevindt zich op: Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Administratief rechtscollege

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (kortweg RSTVB) is een bestuursrechtscollege voor het hoger onderwijs dat uitspraken doet over betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, beslissingen over niet gelijkwaardig verklaring van een buitenlands diploma hoger onderwijs met een Vlaams diploma hoger onderwijs of met een Vlaamse graad en terugvorderingen van leerkrediet wegens overmacht.

Iedere student ingeschreven aan een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling kan - na uitputting van het intern beroep bij de onderwijsinstelling - een verzoekschrift tot beroep indienen bij de Raad wanneer hij een studievoortgangsbeslissing wil betwisten.

Contactgegevens

Website
www.dbrc.be/raad-voor-betwistingen-inzake-studievoortgangsbeslissingen
E-mail
info.studievoortgangsbetwistingen@vlaanderen.be
Telefoon
02 553 17 75
Adres

Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Koning Albert II laan 15 bus 130, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Voorzitter

Loncke Elsbeth

Arbeidsreglement