Gedaan met laden. U bevindt zich op: Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen

Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen

Administratief rechtscollege

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen is een onderwijseigen administratief rechtscollege voor het hoger onderwijs. De Raad kan uitspraken doen over betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen maar behandelt geen materiële vergissingen.

Iedere student ingeschreven aan een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling kan - na uitputting van het intern beroep bij de onderwijsinstelling - een verzoekschrift tot beroep indienen bij de Raad wanneer hij een studievoortgangsbeslissing wil betwisten.

Ook personen die een bekwaamheidsonderzoek aanvragen bij een validerende instantie in de schoot van een associatie worden beschouwd als studenten en kunnen terecht bij de Raad.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 17 75
Adres

Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 bus 81, 1030 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Voorzitter

Deridder Jim