Verhuren op de privémarkt of via een sociaal verhuurkantoor?

Vrouw poetst de ramen van een woning.
© Joris Casaer

Gaat u uw woning zelf verhuren of wilt u een beroep doen op een makelaar of immokantoor? Hebt u er misschien al aan gedacht om uw woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor? Want als u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, krijgt u mogelijk een hoop voordelen.

Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootste deel van de (administratieve) taken op zich, zodat u minder zorgen hebt. Bovendien kunt u ook in aanmerking komen voor een renovatiepremie als u uw woning voor minimaal 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Impact corona op de huurmarkt

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt, vooral voor fysieke contacten tussen huurder, verhuurder, makelaar, herstellers, … In het huidige scenario verloopt alles zoals in de periode vóór Covid-19, maar gezond verstand in contacten is aangewezen. Uiteraard blijven de algemene maatregelen van toepassing (handhygiëne, veiligheidsafstand, mondmaskers, extra voorzorgen bij risicogroepen, geen fysieke afspraak met mensen die ziek of besmet zijn).

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen ((opent in nieuw venster)) in het Vlaamse Gewest.

Kwaliteitsnormen van een huurwoning

Als u een woning, appartement of studentenkamer verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet die woning voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. U bent als verhuurder ook verplicht om voldoende rookmelders of een branddetectiesysteem te installeren in de huurwoning.

De eigenaar-verhuurder kan laten controleren of de huurwoning aan die normen voldoet en dat laten vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeente.

Energieprestatiecertificaat (EPC) voor huurwoningen

Voor u de woning te huur aanbiedt op de huurmarkt, moet u als eigenaar ook een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Het EPC geeft de energiezuinigheid van de woning weer met een score.

Huurprijs

Een goede huurprijs vastleggen is niet altijd gemakkelijk. De Huurschatter kan u daarbij helpen. Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van de huurwoning krijgt u snel een inschatting van een billijke huurprijs voor die woning.

In de meeste huurcontracten wordt het principe van indexering van de huurprijzen opgenomen. In dat geval mag u als verhuurder jaarlijks de huurprijs aanpassen aan de gestegen levensduurte. Daarvoor wordt er gekeken naar het gezondheidsindexcijfer. De Federale Overheidsdienst Economie biedt een huurcalculator ((opent in nieuw venster)) aan, waarmee u de indexering van de huurprijs kunt berekenen.

Vermindering van onroerende voorheffing voor huurders

Huurders hebben recht op een aantal verminderingen van de onroerende voorheffing:

  • de vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen
  • de vermindering voor personen met een handicap
  • de vermindering voor oorlogsslachtoffers.

Als de vermindering aan uw huurder wordt toegekend, dan ontvangt u een beslissingsbrief samen met het jaarlijkse aanslagbiljet. U spreekt met de huurder af hoe de vermindering wordt doorgerekend:

  • ofwel trekt de huurder het bedrag van de vermindering af van de eerstvolgende maandelijkse huur,
  • ofwel stort u het bedrag rechtstreeks aan de huurder.

Huurcontract

De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd in het huurcontract. De bepalingen in het huurcontract mogen echter niet in strijd zijn met de regelgeving:

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u enkele voorbeelden van huurcontracten.

Als verhuurder bent u verplicht om het huurcontract te laten registreren. Dit doet u bij het kantoor Rechtszekerheid (het vroegere registratiekantoor van de FOD Financiën) van de plaats waar het onroerend goed gelegen is of via de online toepassing MyRent ((opent in nieuw venster)).