Verhuren op de privémarkt of via een sociaal verhuurkantoor?

Gaat u uw woning zelf verhuren of wilt u een beroep doen op een makelaar of immokantoor? Hebt u er misschien al aan gedacht om uw woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor? Want als u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, krijgt u mogelijk een hoop voordelen. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootste deel van de (administratieve) taken op zich, zodat u minder zorgen hebt. Bovendien kunt u ook in aanmerking komen voor een renovatiepremie als u uw woning voor minimaal negen jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Kwaliteitsnormen van een huurwoning

Als u een woning wilt verhuren moet die aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen.

Huurcontract

De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd in het huurcontract. De bepalingen in het huurcontract mogen echter niet in strijd zijn met de regelgeving:

  • Voor huurcontracten die gesloten zijn vóór 1 januari 2019 moet u rekening houden met de federale Huurwet.
  • Voor huurcontracten die gesloten zijn vanaf 1 januari 2019 voor een huurwoning in Vlaanderen moet u rekening houden met het Vlaams Woninghuurdecreet.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u enkele voorbeelden van huurcontracten.

Als verhuurder bent u verplicht om het huurcontract te laten registreren. Dit doet u bij het registratiekantoor van de plaats waar het onroerend goed gelegen is of via de online toepassing MyRent.

Huurprijs

In het huurcontract legt u ook de huurprijs voor de woning of het appartement vast. Een goede huurprijs vastleggen is niet altijd gemakkelijk. De Huurschatter kan u daarbij helpen. Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van de huurwoning krijgt u snel een inschatting van een billijke huurprijs voor die woning.

Indexering

In de meeste huurcontracten wordt het principe van indexering van de huurprijzen opgenomen. Dat betekent dat u als verhuurder jaarlijks de huurprijs mag aanpassen aan de gestegen levensduurte. Daarvoor wordt er gekeken naar het gezondheidsindexcijfer. De Federale Overheidsdienst Economie biedt een huurcalculator aan, waarmee u de indexering van de huurprijs kunt berekenen.

Huurgarantiefonds biedt bescherming tegen inkomensverlies

Verhuurders van woningen kunnen zich sinds 1 januari 2014 aansluiten bij het huurgarantiefonds. Dat fonds beschermt verhuurders tijdelijk tegen inkomensverlies, als de huurders de huur niet meer kunnen betalen.

Conformiteitsattest voor huurwoningen

Als u een woning, appartement of studentenkamer verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet die woning voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. De eigenaar-verhuurder kan laten controleren of de huurwoning aan die normen voldoet en dat laten vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeente.

Energieprestatiecertificaat (EPC) voor huurwoningen

Voor u de woning te huur aanbiedt op de huurmarkt, moet u als eigenaar ook een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Het EPC geeft de energiezuinigheid van de woning weer met een score.

Verplichte rookmelders

Sluit u een nieuw huurcontract af na 31 december 2012? Dan bent u als verhuurder verplicht om voldoende rookmelders te installeren in de huurwoning. Op elke verdieping moet minstens 1 rookmelder geïnstalleerd zijn.