Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een huis of appartement verhuren

Een huis of appartement verhuren

Als verhuurder hebt u bepaalde rechten en plichten die u moet naleven. Maar u kunt ook een beroep doen op bepaalde voordelen en premies. Daarmee wil de overheid verhuurders stimuleren om kwaliteitsvolle huurwoningen aan te bieden.

Verhuren op privémarkt of via woonmaatschappij

Vrouw poetst de ramen van een woning.
© Joris Casaer

Gaat u uw woning zelf verhuren op de privémarkt of via een makelaar of immokantoor?

Hebt u er al aan gedacht om uw woning te verhuren via een woonmaatschappij? Een woonmaatschappij schakelt woningen op de private huurmarkt in om sociaal te verhuren. Het is een professionele woonpartner in uw regio die het grootste deel van de (administratieve) taken op zich neemt, zodat u minder zorgen hebt.

Wilt u drie woningen of meer verhuren en hierop een extra subsidie krijgen? Dan kunt u kiezen voor geconventioneerd verhuren.

Twijfelt u tussen verhuren via een woonmaatschappij of geconventioneerd verhuren? Bekijk in het overzicht de verschillen in ontzorging, subsidie, premies, registratierechten, …

Verhuur verplicht afficheren

Wanneer u een woning te huur stelt, bent u verplicht om bepaalde informatie over de huurwoning te afficheren op elke vorm van publiciteit (op het raam, op een website, ...):

Normen voor energiezuinigheid en woningkwaliteit

Voor u de woning te huur aanbiedt, moet u als eigenaar een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Het EPC geeft de energiezuinigheid van de woning weer met een score.

Als u een woning, appartement of studentenkamer verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet die woning voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. De eigenaar-verhuurder kan laten controleren of de huurwoning aan die normen voldoet en dat laten vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeente.

Als verhuurder bent u verplicht om voldoende rookmelders of een branddetectiesysteem te installeren in de huurwoning.

Asbestattest

  • Is er een asbestattest van de woning beschikbaar? Dan bent u als verhuurder verplicht dat asbestattest mee te delen aan de huurder.
  • Als de woning nog geen asbestattest heeft, dan geldt die verplichting niet.

Huurprijs

Een goede huurprijs vastleggen is niet altijd gemakkelijk. De Huurschatter kan u daarbij helpen. Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van de huurwoning krijgt u snel een inschatting van een billijke huurprijs voor die woning.

Bij een schriftelijke huurovereenkomst mag u als verhuurder jaarlijks de huurprijs aanpassen aan de gestegen levensduurte. Enkel wanneer de huurovereenkomst die mogelijkheid uitsluit, mag dit niet. De Federale Overheidsdienst Economie biedt een huurcalculator(opent in nieuw venster) aan, waarmee u de indexering van de huurprijs kunt berekenen.

Info over hoe u de huurinkomsten vermeldt op de belastingaangifte(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Vermindering van onroerende voorheffing voor huurders

Huurders hebben recht op een aantal verminderingen van de onroerende voorheffing.

Als de vermindering aan uw huurder wordt toegekend, dan ontvangt u een beslissingsbrief samen met het jaarlijkse aanslagbiljet. U spreekt met de huurder af hoe de vermindering wordt doorgerekend:

  • ofwel trekt de huurder het bedrag van de vermindering af van de eerstvolgende maandelijkse huur,
  • ofwel stort u het bedrag rechtstreeks aan de huurder.

Huurcontract

De rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd in het huurcontract. De bepalingen in het huurcontract mogen echter niet in strijd zijn met de regelgeving:

  • Voor huurcontracten die gesloten zijn vóór 1 januari 2019 moet u rekening houden met de federale Huurwet(opent in nieuw venster).
  • Voor huurcontracten die gesloten zijn vanaf 1 januari 2019 voor een huurwoning in Vlaanderen moet u rekening houden met het Vlaams Woninghuurdecreet.

Huurproblemen

De verhuurder moet de huurwoning in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren. Tijdens de duur van de overeenkomst moet de verhuurder de goede staat beheren opdat de woning bewoonbaar blijft. Doen er zich problemen voor aan de woning? Voor sommige onderhoudswerken en herstellingen bent u als verhuurder verantwoordelijk. Andere werken kunnen ten laste zijn van de huurder.

Afspraken tussen huurder en verhuurder zijn meestal in het huurcontract vastgelegd. Praktische problemen bespreekt de huurder best eerst met de verhuurder. Raken de problemen niet opgelost, dan kunt u verschillende stappen doorlopen.