Gedaan met laden. U bevindt zich op: Einde en opzegging van het huurcontract

Einde en opzegging van het huurcontract

Woninghuurcontracten duren in principe 9 jaar. De huurregels voorzien wel een aantal opzegmogelijkheden voor huurder en verhuurder. Die mogelijkheden variëren volgens het type overeenkomst. 

Eindigt het huurcontract automatisch na de looptijd?

Een huurovereenkomst eindigt niet automatisch op de einddatum van het contract. Daarvoor moet één van de partijen het huurcontract tijdig opzeggen. Zegt niemand de overeenkomst op? Dan wordt die verlengd. Wanneer de opzegging moet gebeuren, hangt af van de duur van het huurcontract.

Opzeggen van het huurcontract

Huurder en verhuurder kunnen de overeenkomst tijdens de looptijd al opzeggen. Dan gelden er aparte regels per duur van de overeenkomst.

Vrijgave van de huurwaarborg

Op het einde van de huur krijgt de huurder de huurwaarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. Een borgstelling loopt gewoon af. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten.

Vraagt de verhuurder via de rechtbank een deel van de waarborg? Bij huurcontracten die sinds 1 januari 2019 zijn gesloten, moet de verhuurder binnen het jaar na het einde van de huur naar de rechter stappen.

Als de verhuurder de huurwaarborg cash bijhoudt of op een eigen rekening heeft staan, moet hij niet alleen de huurwaarborg teruggeven, maar ook interesten.

Als de verhuurder de huurwaarborg cash bijhoudt of op een eigen rekening heeft staan, moet hij niet alleen de huurwaarborg teruggeven, maar ook interesten. Bereken hier hoeveel interest uw huurwaarborg heeft opgeleverd.(Excel bestand opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen