Onderverhuren

Een huurder van een woning mag slechts een gedeelte van deze woning onderverhuren als hij daarvoor toestemming van de verhuurder heeft en op voorwaarde dat hij het overige gedeelte van de gehuurde woning als zijn eigen hoofdverblijfplaats blijft bewonen.

Beëindigt de verhuurder de hoofdhuurovereenkomst? Dan brengt de hoofdhuurder de onderhuurder daarvan binnen de 15 dagen na ontvangst van de opzegging op de hoogte.

Bij opzegging van de hoofdhuurovereenkomst door de huurder, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van 3 maanden geven. Als dat gebeurt tijdens de eerste 3 jaar, moet hij ook een opzeggingsvergoeding betalen. De onderhuurder kan geen verlenging vragen door buitengewone omstandigheden.

Opgelet! Het onderverhuren van een deel van de woning wordt beschouwd als een opdeling van een eengezinswoning. Daarvoor hebt u een stedenbouwkundige vergunning van uw gemeente nodig.

Huurcontract overdragen

Een huurder mag zijn woninghuurcontract overdragen aan iemand anders, als de verhuurder daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Heeft hij die toestemming niet, dan is hij aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen, met mogelijk een schadevergoeding en interesten tot gevolg.

Medehuur

De regels rond huren met iemand anders verschillen naargelang de datum van het huurcontract en het statuut van de samenwoners.

Veelgestelde vragen