Gedaan met laden. U bevindt zich op: Medehuur, onderhuur en overdracht van het huurcontract

Medehuur, onderhuur en overdracht van het huurcontract

Mag de huurder zijn woninghuurovereenkomst overdragen? Of de huurwoning waar hij zelf zijn hoofdverblijfplaats heeft onderverhuren? En wat zijn de regels rond huren met iemand anders?

Onderverhuren

Een huurder van een woning mag slechts een gedeelte van deze woning onderverhuren als hij daarvoor toestemming van de verhuurder heeft en op voorwaarde dat hij het overige gedeelte van de gehuurde woning als zijn eigen hoofdverblijfplaats blijft bewonen.

Beëindigt de verhuurder de hoofdhuurovereenkomst? Dan brengt de hoofdhuurder de onderhuurder daarvan binnen de 15 dagen na ontvangst van de opzegging op de hoogte.

Bij opzegging van de hoofdhuurovereenkomst door de huurder, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van 3 maanden geven. Als dat gebeurt tijdens de eerste 3 jaar, moet hij ook een opzeggingsvergoeding betalen. De onderhuurder kan geen verlenging vragen door buitengewone omstandigheden.

Opgelet! Vormen de hoofdhuurder en onderhuurder twee aparte gezinnen, dan is het aantal woongelegenheden gewijzigd en moet er vooraleer de bewoning van start gaat een omgevingsvergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Als de hoofdhuurder en onderhuurder daarentegen op duurzame wijze samenleven en dus één gezin vormen, moet er geen vergunning worden aangevraagd.

Huurcontract overdragen

Een huurder mag zijn woninghuurcontract overdragen aan iemand anders, als de verhuurder daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Heeft hij die toestemming niet, dan is hij aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen, met mogelijk een schadevergoeding en interesten tot gevolg.

Medehuur

De regels rond huren met iemand anders verschillen naargelang de datum van het huurcontract en het statuut van de samenwoners.

Veelgestelde vragen