Voorwaarden

 • De premie geldt enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.
 • Deze premie is er voor kleine installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een aannemer op het dak van een gebouw worden geplaatst.
 • De premie loopt van 2021 tot eind 2024.
 • De premie kan worden toegekend als
  • achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren
  • de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn
  • de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de zonnepanelen ingediend is.
 • De premie is eenmalig en beperkt
  • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
  • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Procedure

De aanvraag, behandeling en uitbetaling zal via de netbeheerder Fluvius verlopen. Meer informatie volgt later.

Bedrag

 • Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro
 • In 2022 zal de premie 225 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.125 euro
 • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro
 • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro

Beschermde afnemers

Het premiebedrag voor beschermde afnemers (opent in nieuw venster) ligt 20% hoger.

 • In 2021 zal de premie 360 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.800 euro. 
 • Het premiebedrag is begrensd tot 48% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

Wetgeving

Deze informatie is gebaseerd op een principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.