Er zijn verschillende soorten elektromagnetische straling. Elektromagnetische straling wordt veroorzaakt door:

  • gsm-gebruik, wifi (draadloos internet), babyfoons, draadloze telefoons of andere draadloze apparaten, ...
  • microgolfovens, antidiefstal- of identificatiesystemen, ...
  • vaste zendmasten voor gsm, 3G, 4G, radio, televisie, ...
  • hoogspanningslijnen, transformatorcabines, ...

Er zijn normen voor blootstelling aan straling ((opent in nieuw venster)) vastgelegd. Momenteel zijn er geen bewijzen dat elektromagnetische straling schadelijk is voor de gezondheid zolang die normen niet overschreden worden.

Gsm en gsm-antennes

Wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden kan op dit moment niet bewijzen dat gsm-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden.

Wifi

Wifi wordt gebruikt voor draadloze lokale netwerken in woningen, scholen, winkels of de horeca. In meer en meer steden zijn er ook lokale wifi-netwerken. Tot nu toe zijn er geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat elektromagnetische straling van draadloos internet ongezond is.
Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over wifi ((opent in nieuw venster)).

5G netwerk

5G ( de opvolger van 4G) is een verzameling van verschillende technologieën die ervoor zorgen dat mobiel internet sneller en betrouwbaarder is. Het 5G netwerk zal waarschijnlijk in de loop van 2020 worden uitgerold. De gevolgen van blootstelling aan het 5G-netwerk, wordt op dit moment onderzocht door IMEC en het departement Omgeving.

Op de website van het departement omgeving vindt u meer informatie over 5G en straling ((opent in nieuw venster)).

Babyfoons en draadloze telefoons

Op de website van het departement Omgeving vindt u meer informatie over de straling van babyfoons en draadloze telefoons die werken met DECT-technologie ((opent in nieuw venster)).

Vaste zendantennes (gsm-masten, ...)

Om communicatie mogelijk te maken (bellen of surfen met gsm, radio- en televisie-uitzendingen,...) werken vast opgestelde zendantennes via elektromagnetische straling.

De straling bij een zendmast is niet noodzakelijk sterker dan die van een gsm: de afstand tussen de zendmast en uw lichaam is immers groter dan tussen de gsm en uw lichaam. De straling van enkele seconden bellen komt overeen met een hele dag op 100 meter van een zendantenne staan.

Het departement Omgeving bundelt informatie over de verschillende soorten zendantennes ((opent in nieuw venster)). U vindt er ook een kaart met alle zendmasten in Vlaanderen, de normen, wetgeving en informatie over gezondheidsonderzoeken.

U kunt bij de Vlaamse overheid een aanvraag indienen voor een gratis meting van de elektromagnetische straling rond vast opgestelde zendantennes.

Hoogspanningslijnen

Ook hoogspanningslijnen veroorzaken elektromagnetische straling. Op dit moment zijn er geen gezondheidseffecten aangetoond bij volwassenen die verblijven in de buurt van hoogspanningslijnen. Voor kinderleukemie werd in een ouder internationaal onderzoek een statistisch verband gevonden, maar geen oorzakelijk verband. Dat wil zeggen dat het niet aangetoond is dat de magnetische velden de oorzaak zijn van het meer voorkomen van kinderleukemie. Bijkomend wetenschappelijk onderzoek heeft dat ook niet kunnen bewijzen. In recent wetenschappelijk onderzoek kan men dat statistisch verband bovendien niet of bijna niet meer terugvinden.

Op de website van het departement Omgeving staat meer informatie over onderzoek naar straling van hoogspanning ((opent in nieuw venster)).

Berekening van de blootstelling

Via een nieuw rekenmodel ((opent in nieuw venster)) kan de Vlaamse overheid de blootstelling aan magnetische velden berekenen in de buurt van hoogspanningslijnen. De overheid gebruikt die informatie bij het plannen van nieuwe woonbuurten, sportterreinen of jeugdverblijven en bij het kiezen van trajecten van nieuwe hoogspanningslijnen.

Woont u op minder dan 40 meter van een hoogspanningslijn en wilt u een berekening van de blootstelling aan magnetische velden? Stuur dan een e-mail naar het Team Omgeving en Gezondheid (gezondheid.omgeving@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)).

Straling die zeker gevaarlijk is

Röntgenstralen, gammastralen en een bepaald gedeelte van het ultraviolette licht zijn gevaarlijk voor ons lichaam door hun grote energie-inhoud. Die vormen van straling noemt men 'ioniserend'.

Informatie over bescherming tegen deze stralen (en ook tegen radioactief afval, radon ((opent in nieuw venster)), kerncentrales) vindt u op

In de apotheek kunt u jodiumtabletten en informatiebrochures krijgen.

Publicaties