Er zijn verschillende soorten elektromagnetische straling. Elektromagnetische straling wordt veroorzaakt door:

  • gsm-gebruik, wifi (draadloos internet), babyfoons, draadloze telefoons of andere draadloze apparaten, ...
  • microgolfovens, antidiefstal- of identificatiesystemen, ...
  • vaste zendmasten voor gsm, 3G, 4G, radio, televisie, ...
  • hoogspanningslijnen, transformatorcabines, ...

Er zijn normen voor blootstelling aan straling (opent in nieuw venster) vastgelegd. Momenteel zijn er geen bewijzen dat elektromagnetische straling schadelijk is voor de gezondheid zolang die normen niet overschreden worden.

Er gebeurt onderzoek naar straling, maar de besluiten zijn niet eenduidig. Onderzoeken worden vaak uitgevoerd bij volwassenen en op korte termijn, waardoor de gevolgen bij kinderen op lange termijn niet bekend zijn. Wel weet men dat kinderen tot de hogere risicogroep behoren omdat hun hersenen nog in volle ontwikkeling zijn. Op de website van Kind en Gezin vindt u voorzorgsmaatregelen voor kinderen (opent in nieuw venster).

Gsm en gsm-antennes

De straling van apparaten zoals gsm’s zorgt ervoor dat het lichaam opwarmt. Dat effect is bewezen en het kan allerlei gezondheidseffecten veroorzaken. De normen zijn daarom zo opgesteld dat ze voorkomen dat het lichaam te veel kan opwarmen bij gebruik van draadloze apparaten. Om rekening te houden met andere mogelijke effecten (die niet te maken hebben met opwarming), worden er ook veiligheidsmarges ingebouwd. De norm in Vlaanderen is ook strenger dan de norm die internationaal aangeraden wordt. Dat om rekening te houden met alle mogelijk effecten. Of er bij de huidige normen geen gezondheidseffecten zijn op lange termijn, wordt nog onderzocht (opent in nieuw venster). Momenteel leveren wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken geen bewijs voor mogelijke gezondheidseffecten.

Babyfoon en draadloze telefoon

Op de website Gezondheid&Milieu vindt u meer informatie over blootstelling aan straling van babyfoons en draadloze telefoons die werken met DECT-technologie (opent in nieuw venster).

Wifi

Wifi wordt gebruikt voor draadloze lokale netwerken in woningen, scholen, winkels of de horeca. In meer en meer steden zijn er ook lokale wifi-netwerken. Tot nu toe zijn er geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat elektromagnetische straling van draadloos internet ongezond is.
Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over wifi (opent in nieuw venster) en hoe u uw blootstelling aan wifi in een gebouw kunt berekenen.

Vaste zendantennes (gsm-masten, ...)

Om communicatie mogelijk te maken (bellen of surfen met gsm, radio- en televisie-uitzendingen,...) werken vast opgestelde zendantennes via elektromagnetische straling.

De straling bij een zendmast is niet noodzakelijk sterker dan die van een gsm: de afstand tussen de zendmast en uw lichaam is immers groter dan tussen de gsm en uw lichaam. De straling van enkele seconden bellen komt overeen met een hele dag op 100 meter van een zendantenne staan.

U kunt bij de Vlaamse overheid een aanvraag indienen voor een gratis meting van de elektromagnetische straling rond vast opgestelde zendantennes.

Hoogspanningslijnen

Ook hoogspanningslijnen veroorzaken elektromagnetische straling. Op dit moment zijn er geen gezondheidseffecten aangetoond bij volwassenen die verblijven in de buurt van hoogspanningslijnen. Voor kinderleukemie werd in een ouder internationaal onderzoek een statistisch verband gevonden, maar geen oorzakelijk verband. Dat wil zeggen dat het niet aangetoond is dat de magnetische velden de oorzaak zijn van het meer voorkomen van kinderleukemie. Bijkomend wetenschappelijk onderzoek heeft dat ook niet kunnen bewijzen. In recent wetenschappelijk onderzoek kan men dat statistisch verband bovendien niet of bijna niet meer terugvinden.

Berekening van de blootstelling

Via een nieuw rekenmodel (opent in nieuw venster) kan de Vlaamse overheid de blootstelling aan magnetische velden berekenen in de buurt van hoogspanningslijnen. Iets wat vroeger enkel kon geschat worden. De overheid gebruikt die informatie bij het plannen van nieuwe woonbuurten, sportterreinen of jeugdverblijven en bij het kiezen van trajecten van nieuwe hoogspanningslijnen.

Straling die zeker gevaarlijk is

Röntgenstralen, gammastralen en een bepaald gedeelte van het ultraviolette licht zijn gevaarlijk voor ons lichaam door hun grote energie-inhoud. Die vormen van straling noemt men 'ioniserend'.

Informatie over bescherming tegen deze stralen (en ook tegen radioactief afval, radon (opent in nieuw venster), kerncentrales) vindt u op

In de apotheek kunt u jodiumtabletten en informatiebrochures krijgen.