ready. You are currently on: Register as a sports agent

Register as a sports agent

Compulsory registration for sports agents was introduced on June 11, 2019. You can use the form at the bottom of this page to register as a sports agent. 

Loading...

De registratie is geldig onmiddellijk na het inzenden van het webformulier. U ontvangt onmiddellijk een dossiernummer via e-mail. Binnen de vijf werkdagen na de registratie ontvangt u het registratienummer. Indien later blijkt dat u niet voldoet aan de registratievoorwaarden (zoals het tijdig storten van de waarborg) of de reglementering niet respecteert kan de registratie geschorst of ingetrokken worden.