De energiefactuur bestaat uit 3 delen: de energiekost, de nettarieven en een aantal heffingen.

De nettarieven dekken de kosten voor onder meer de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. U betaalt ze in uw elektriciteitsfactuur via uw leverancier aan de distributienetbeheerder. Voor een doorsnee gezin maken ze ruim 40% van de totale factuur uit.

Momenteel worden die nettarieven aangerekend op basis van uw afname van het net (kWh). Vanaf midden 2022 verandert dat. Dan zal een deel van de nettarieven aangerekend worden op basis van de netcapaciteit (kW) die u gebruikt: het ‘capaciteitstarief’. Voor een doorsnee gezin gaat dit over zo’n 18% van de totale factuur.

Het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief, maar enkel een andere manier om de netkosten te verdelen over alle afnemers. Op hetzelfde moment verdwijnt ook het onderscheid tussen het dag- en nachttarief. De nettarieven die u betaalt, zullen daardoor niet langer afhangen van het moment waarop u verbruikt.

Waarom?

Er is een evolutie naar een CO2-neutrale samenleving. Dat betekent dat we voor vervoer (elektrische wagens) en voor de verwarming van onze huizen (warmtepompen) steeds meer gebruik zullen maken van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Daardoor zullen we het distributienet méér en anders gebruiken. Als we geen maatregelen nemen, zorgt dat voor almaar grotere piekbelastingen. Wanneer binnen enkele jaren iedereen zijn elektrische wagen op het einde van de werkdag op ongeveer hetzelfde moment aan vol vermogen zou opladen, geraakt het net mogelijk zelfs overbelast. De distributienetbeheerders zouden dan zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden. Dat zou de nettarieven voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven sterk doen toenemen.

Om dat te voorkomen wil de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) iedereen aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken. Dat gebeurt met het capaciteitstarief: wie hoge pieken veroorzaakt zal meer betalen dan wie zijn verbruik spreidt. Vooral voor wie bepaalde ‘zware verbruikers’ heeft, zoals een elektrische wagen of warmtepomp, wordt het belangrijk om het gebruik ervan te spreiden en de installatie eventueel slim aan te sturen. Zo kunt u merkbaar besparen op uw factuur.

Impact op uw portemonnee?

Gezinnen en bedrijven op laagspanning kunnen met de online simulator ((opent in nieuw venster)) van de VREG de impact van de nieuwe nettarieven op de jaarlijkse elektriciteitsfactuur berekenen.

In de loop van 2022 zal de VREG verder informeren via zijn nieuwsbrief en op de VREG-website.