Op 1 juli 2022 verandert de elektriciteitsfactuur voor alle gezinnen en bedrijven in Vlaanderen. De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG ) voert dan een nieuwe aanpak in voor het aanrekenen van de nettarieven. Dat zijn de tarieven die u betaalt om elektriciteit tot bij u thuis of tot bij uw onderneming te krijgen. Voor een doorsnee gezin maken ze ruim 40% van de totale factuur uit, naast de energiekost en een aantal heffingen.

Door deze nieuwe aanpak zal een deel van uw factuur vanaf midden 2022 niet langer berekend worden op basis van de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt van het net (kWh) maar op basis van de pieken die u veroorzaakt (kW). Voor een doorsnee gezin gaat dit over zo’n 15% van de totale factuur. Op hetzelfde moment verdwijnt ook het onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief. De nettarieven die u betaalt zullen hierdoor niet langer afhangen van het moment van de dag waarop u verbruikt.

Waarom?

Deze nieuwe manier van aanrekenen – het capaciteitstarief – is belangrijk met het oog op de energietransitie. Door de evolutie naar een CO2-arme samenleving worden er in de komende jaren meer en meer elektrische wagens verwacht. Wanneer al die wagens aan vol vermogen op hetzelfde moment zouden worden opgeladen, kan het elektriciteitsnet dat op termijn niet meer aan en dringen enorme investeringen zich op. Hierdoor zouden de nettarieven voor alle Vlamingen een stuk duurder worden. Dat is te vermijden.

Met het capaciteitstarief wil de VREG mensen daarom aanzetten om het huidige net efficiënter te gebruiken: wie hoge pieken veroorzaakt zal meer betalen dan wie zijn verbruik spreidt. Hierdoor blijft de elektriciteitsfactuur voor iedereen op lange termijn betaalbaar.

Impact op uw portemonnee?

Deze zomer lanceert de VREG een simulator waarmee u een inschatting kan maken van de impact van deze veranderingen voor uw persoonlijke situatie.

In de loop van 2021 en 2022 zal de VREG verder informeren via zijn nieuwsbrief en op de VREG website. Veelgestelde vragen over de nieuwe tariefstructuur ((opent in nieuw venster)) en de impact op uw energiefactuur vindt u op de website van VREG.