Tarief

Categorieën

Tarief in euro per maand

(2018)

Tarief in euro per maand

(2019)

Tarief in euro per maand

(2020)

Afnemers op laagspanning

 

 

 

Residentiële afnemer

0,42

0,43

0.43

Niet-residentiële afnemer

7,87

8,06

8,09

Afnemer op middenspanning

150

153,63

154,36

Afnemer op hoogspanning

875

896,18

900,48

Verminderd tarief

Voor beschermde afnemers wordt het tarief verminderd tot 0,00 euro.

Beschermde klanten hebben recht op het sociaal tarief voor elektriciteit (= sociale maximumprijzen). Of u in aanmerking komt voor het statuut van beschermde afnemer kan u nagaan op volgende links:

Het verminderd tarief wordt aangerekend in verhouding tot de periode waarin u er recht op heeft.

Toepassing bij wijzigingen in de loop van een maand

De tarieven zijn tarieven per maand. Er kunnen zich tijdens deze maand echter verschillende wijzigingen voordoen: