Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energielening+ (voor erfenissen en schenkingen tot en met 31-8-2022)

Energielening+ (voor erfenissen en schenkingen tot en met 31-8-2022)

De renteloze Energielening+ geldt enkel nog voor erfenissen en schenkingen van een niet-energiezuinige woning of appartement verworven tussen 1-1-2021 en 31-8-2022 én voor wie van plan was de woning of het appartement grondig te renoveren binnen de 5 jaar.

De Energielening+ werd stopgezet voor erfenissen en schenkingen vanaf  1 september 2022. U komt mogelijk wel in aanmerking voor Mijn VerbouwLening (afhankelijk van inkomen). 

Voorwaarden

 • De renteloze Energielening+ is ENKEL nog van toepassing voor de renovatie van woningen die verworven werden via erfenissen en schenkingen tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2022 én die u binnen de 5 jaar grondig renoveert. De lening kan nog aangevraagd worden tot eind 2024 door deze doelgroep.
 • De Energielening+ werd stopgezet vanaf 1 september 2022. U komt mogelijk wel in aanmerking voor Mijn VerbouwLening (afhankelijk van inkomen).
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De woning of het appartement moet op het ogenblik van de erfenis of de schenking een slechte energieprestatie hebben en zal grondig gerenoveerd moeten worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
  De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen.
  • Een appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het EPC dat de slechte energieprestatie bewijst moet opgemaakt zijn vanaf 2019.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
 • Deze Energielening+ heeft een maximumbedrag van 60.000 euro en een looptijd van maximaal 20 jaar.
 • Als na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting (namelijk een beter EPC-label) niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).

Procedure

Voor de Energielening+ (of Mijn VerbouwLening sinds 1 september 2022) kunt u contact opnemen met het Energiehuis voor uw gemeente(opent in nieuw venster). Het Energiehuis kent de leningen toe.

Financieel voordeel

Maximaal ontleningsbedrag (Energielening+ voor erfenis of schenking vanaf 2021 tot en met 31-8-2022)
EPC-label
vóór renovatie
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Maximaal ontleningsbedrag
Energielening+
Woning
met EPC-label E of F
EPC-label C30.000 euro
EPC-label B45.000 euro
EPC-label A60.000 euro
Appartement
met EPC-label D, E of F
EPC-label B30.000 euro
EPC-label A45.000 euro

Regelgeving

Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
en het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 08-07-2022