Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opname van jaarlijkse meterstanden in kader van EPC niet-residentieel

Opname van jaarlijkse meterstanden in kader van EPC niet-residentieel

Meten is weten. Om de werking van de installaties voor ruimteverwarming, koeling … te optimaliseren is een goed inzicht in het energiegebruik belangrijk. Regelmatige opmeting van energiegebruiken is nuttig om defecten van meters en installaties zo snel mogelijk te kunnen opsporen. Een regelmatige opvolging van het energiegebruik zorgt ook voor sensibilisering én inzicht in de impact van bepaalde energiebesparende maatregelen.

 

Hoe vaak?

Energiegebruiken moeten in kader van de opmaak van een EPC niet-residentieel minstens jaarlijks opgemeten worden, telkens in dezelfde maand. Bijvoorbeeld, u neemt de meterstanden jaarlijks op in de maand maart: het 1e jaar op 15/3, het 2e jaar op 5/3, het 3e jaar op 28/3. Als u dan in het 4e jaar in maart vergeet op te meten, en dat dus pas in april doet, zal deze meterstand niet bruikbaar zijn. Het is dus ten zeerste aangeraden om frequenter meterstanden op te nemen, bijvoorbeeld maandelijks. Ook in dat geval doet u dit best op een vast moment, bv. telkens op de eerste maandag van de maand, telkens op de 15e dag van de maand, …

Waar registreert u de meetdata?

U kiest zelf waar u de meterstanden bijhoudt. Dit kan bijvoorbeeld in een eenvoudig Excelbestand of via een app voor de opvolging van energiegebruik. Zorg wel steeds voor een duidelijke documentatie (dus minstens de 5 punten onder ‘Welke gegevens worden geregistreerd?’ hieronder) en voorzie bijvoorbeeld voor elke meter een korte beschrijving, omschrijving van de locatie en een eenduidige naam. Hoe beter u de informatie documenteert, hoe meer kans dat de energiedeskundige die kan gebruiken voor het EPC NR.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Bij elke meteropname registreert u de volgende informatie.

  • Datum opname.
  • Eenduidige naam per meter. Indien er al een EPC NR beschikbaar is, neemt u de naamgeving van de meters zoals in het EPC NR over.
  • Indien het een nutsmeter betreft, het EAN-nummer (dit nummer vindt u terug op uw factuur en bestaat uit 18 cijfers en begint met 54).
  • Meterstand voor alle meters. Indien mogelijk staaft u deze met een gedateerde foto van de meterstand. Het is aan te raden minsten één keer per jaar een foto te nemen van de meterstand ter staving.
  • Eventuele werkzaamheden, storingen met meters/installaties die zich hebben voorgedaan gedurende het voorbije jaar.