De eisen gelden alleen voor installaties die vernieuwd, vervangen, verbouwd, verplaatst of uitgebreid worden. De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

De eisen gelden voor deze installaties:

 • verwarming
  • ketels
  • elektrische warmtepompen
  • directe elektrische verwarming
 • sanitair warm water
  • elektrische boilers en doorstromers
  • circulatieleidingen (isolatieverplichting)
 • koeling
  • ijswatersystemen
 • ventilatiesysteem
  • centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer
 • in een gebouw waarin niet gewoond wordt: verlichting.

Bovendien is er een verplichte installatie van energieverbruiksmeters voor installaties met een groot vermogen (ketels, warmtepompen en ijswaterinstallaties).

Meer info

Voor een overzicht en meer details over de installatie-eisen, zie: Installatie-eisen (op EPB-pedia).