Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPC-labelpremie bij energierenovatie (Fluvius)

EPC-labelpremie bij energierenovatie (Fluvius)

Hebt u een woning met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u (sinds 2021) een premie krijgen.

Voorwaarden

 • De EPC-labelpremie is er voor alle woningeigenaars.
 • De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning, woongebouw of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een EPC (energieprestatiecertificaat), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.
 • Het EPC-label (lettercode op het EPC) van:
  • de woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid (appartement) heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar (binnen de 5 jaar na de datum van het eerste EPC) minimaal label B halen.
 • Sloop/herbouw komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuw EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-labelpremie.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).
 • De premie kan in schijven worden verkregen.
  Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • De EPC-labelpremie is combineerbaar met
  • energiepremies van Fluvius per maatregel (isolatie, beglazing, ...)
  • Mijn Verbouwpremie
  • afgelopen Totaalrenovatiebonustraject voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid. Dit wil zeggen dat wie een nieuw EPC laat opmaken na afloop van de 5 jaar van een Totaalrenovatiebonustraject, op basis van dit nieuw opgemaakte EPC in aanmerking kan komen voor de EPC-labelpremie voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid. Het maakt niet uit hoeveel bonussen er tijdens het afgelopen Totaalrenovatiebonustraject werden uitbetaald
  • voor nieuwe eigenaars met de Totaalrenovatiebonus voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid op naam van de vorige eigenaar. De termijn van 5 jaar van dit Totaalrenovatiebonustraject hoeft niet afgelopen te zijn (zie ook Uitzonderingen hieronder).
 • Voor de EPC-labelpremie telt de eindsituatie (woning of appartement):
  • 1 woning met slecht EPC wordt opgesplitst in 3 wooneenheden => potentieel 3 EPC-labelpremies (er moet een EPC-na zijn voor iedere nieuwe wooneenheid en elke wooneenheid moet voldoen aan de minimale eisen die van toepassing zijn op iedere wooneenheid)
  • 2 woningen/wooneenheden met slecht EPC-label worden samengevoegd tot 1 woning/wooneenheid => 1 EPC-labelpremie, als de nieuwe woning/wooneenheid voldoet aan de minimale eisen die van toepassing zijn op de nieuwe woning of wooneenheid.

De EPC-labelpremie is voor dezelfde investeerder/eigenaar niet combineerbaar met een nog lopend Totaalrenovatiebonustraject.

Raadpleeg alle voorwaarden van de EPC-labelpremie het Informatieblad 2023(opent in nieuw venster) van Fluvius.

Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen:

 1. Activatie EPC-labelpremie
  Zodra u beschikt over een ‘EPC-vóór’ waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, kunt u bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen. U moet de activatie online aanvragen bij Fluvius(opent in nieuw venster).
 2. Uitbetaling EPC-labelpremie
  Binnen de 5 jaar na datum van dit ‘EPC-vóór’ moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit ‘EPC-na’. U moet de premie online aanvragen bij Fluvius(opent in nieuw venster).

Financieel voordeel

Maximaal bedrag van EPC-labelpremie voor woning of wooneenheid (afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar)
Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
voor beschermde afnemers
Woning
met EPC-label
E of F
 • 5000 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 3750 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 2500 euro
  als EPC-label C wordt behaald
 • 6000 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 4500 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 3000 euro
  als EPC-label C wordt behaald
Wooneenheid (appartement, ...)
met EPC-label
D, E of F
 • 3750 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 2500 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 4500 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 3000 euro
  als EPC-label B wordt behaald

Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationE

Uitzonderingen

 • Wanneer u een eerste premie aanvraagt bij Fluvius voor 1 juli 2022, uw offerte ondertekende in 2020 en voor deze werken een eindfactuur ontving in 2021, kunt u een keuze maken tussen de EPC-labelpremie en de Totaalrenovatiebonus.
 • Na afloop van een Totaalrenovatiebonustraject van 5 jaar, kan iedere investeerder, met een eerste EPC dat opgemaakt is na afloop van deze periode van 5 jaar van de Totaalrenovatiebonus, in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.
 • Iedere nieuwe eigenaar, die vanaf 1 januari 2021 nieuw eigenaar is, kan ongeacht een lopend of afgelopen Totaalrenovatiebonustraject op naam van een vorige eigenaar, in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Lees deze pagina in: