Voorwaarden

 • De EPC-Labelpremie is er voor wie een woning of wooneenheid (bijv. appartement) in volle eigendom koopt of krijgt via een authentieke akte of een erfenis. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht.
 • De maatregelen gelden enkel voor woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.
  Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat) van
  • de woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.;
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuwe EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-Labelpremie.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-Label na renovatie(s).
 • De premie kan in schijven worden verkregen.
  Bijvoorbeeld: als een nieuwe eigenaar na aankoop, erfenis of schenking in 2021 binnen de 5 jaar de nieuw verworven woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

Procedure

 • Deze maatregel gaat pas in vanaf 2021.
 • U kunt de de EPC-Labelpremie nu nog niet aanvragen.
 • De aanvraag voor de premie moet ingediend worden uiterlijk binnen de 12 maanden na het verstrijken van de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte of de datum van het openvallen van de erfenis.

Bedrag

Bij eigendomsoverdracht
in 2021
van
Maximaal bedrag van
EPC-Labelpremie
(afhankelijk van het behaalde EPC-Label na renovatie binnen de 5 jaar)
Maximaal bedrag van
EPC-Labelpremie
voor beschermde afnemers

(afhankelijk van het behaalde EPC-Label na renovatie binnen de 5 jaar)
woning
met EPC-label
E of F
 • 5.000 euro als label A wordt behaald
 • 3.750 euro als label B wordt behaald.
 • 2.500 euro als label C wordt behaald
 • 6.000 euro als label A wordt behaald
 • 4.500 euro als label B wordt behaald.
 • 3.000 euro als label C wordt behaald
wooneenheid (appartement, ...)
met EPC-label
D, E of F
 • 3.750 euro als label A wordt behaald
 • 2500 euro als label B wordt behaald.
 • 4.500 euro als label A wordt behaald
 • 3.000 euro als label B wordt behaald

Uitzonderingen

De EPC-labelpremie zal niet cumuleerbaar zijn met de Totaalrenovatiebonus.