Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zonne-energie Inspectieprotocol voor energiedeskundigen type A

Zonne-energie

Praktische toelichtingen bij deel X van het inspectieprotocol.

Bekwaam u in de invoer van (specifieke) installaties op zonne-energie en de (aanpassing van de) aanbevelingen uit de Zonnekaart.

Aanbevelingen Zonnekaart

 • Veelvoorkomende situaties uitgewerkt
 • Voorgestelde aanbevelingen en ontwerp aanpassen
 • Het beschikbare dakoppervlak is te klein om beide aanbevolen installaties te installeren. Mag ik aanduiden dat het niet mogelijk is om een aanbeveling te doen?

  • Neen. Het EPC informeert de potentiële koper over de installaties op zonne-energie die op de dakvlakken van de woning kunnen geplaatst worden.

   De energiedeskundige mag dus niet beslissen of er een installatie met PV panelen of met een zonneboiler in het EPC verschijnt. Het is aan de (potentiële) koper om te bepalen welke installatie voor hem/haar het meest energie-efficiënt is.

   Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn en de beschikbare dakoppervlakte is onvoldoende om beide installaties te plaatsen, worden dus toch beide installaties uit de zonnekaart overgenomen.

   De energiedeskundige kan best toelichten dat het beschikbare dakoppervlakte niet toelaat om beide installaties op zonne-energie te plaatsen, of waarom het niet mogelijk is om aanbevelingen over installaties op zonne-energie te doen. Hij doet dit in het tabblad ‘aanbevelingen’ onder ‘zonne-energie’.

  Enkel in volgende gevallen mag er wel gebruik gemaakt worden van de optie ‘aanbeveling zonnekaart niet mogelijk’:

  • Er is al een installatie voor zonne-energie aanwezig, en er blijft onvoldoende dakoppervlak over om de aanbevolen installatie te plaatsen
  • Er zijn geen gunstig georiënteerde dakdelen aanwezig
  • De woning kan niet gevonden worden (ook niet via ‘ik zoek op de kaart’)
  • De zonnekaart webapplicatie is een tijdlang niet beschikbaar.
 • Onderstaande werkwijze is van toepassing als bij updates aan de Zonnekaart de automatische inlezing van de gegevens niet meer gebeurt.

  Een woning met een plat dak heeft nog geen installaties op zonne-energie. De zonnekaart wordt geraadpleegd voor een aanbeveling voor zonnepanelen én zonneboiler.

  Wat moet ingevoerd worden in de software bij de installaties op zonne-energie?

  • De informatie uit de zonnekaart kan rechtstreeks worden overgenomen:
   • aankoopprijs
   • oppervlakte
   • dakvlak of oriëntatie (vb. bij een plat dak)

  Eerst kijken we naar de aanbevelingen voor de zonnepanelen.

  Overnemen van de voorgestelde gegevens en invoer in de EPC-software:

  Vervolgens kijken we naar de aanbevelingen voor de zonneboiler.

  Overnemen van de voorgestelde gegevens en invoer in de EPC-software:

  • Een woning met hellende daken heeft op het hellend dak aan de voorkant (Zuidkant) reeds een zonneboiler van 5 m².

   De Zonnekaart wordt geraadpleegd.

   Volgens de Zonnekaart zijn er geschikte dakdelen.

   Wat moet ingevoerd worden in de software bij de installaties op zonne-energie?

   Eerst wordt de geïnstalleerde zonneboiler waarheidsgetrouw ingevoerd in de EPC-software.

   Vervolgens wordt de Zonnekaart geraadpleegd voor een aanbeveling voor zonnepanelen.

   De gegevens uit de aanbeveling kunnen niet zomaar overgenomen worden. De voorgestelde plaatsing overlapt blijkbaar deels met de aanwezige zonneboiler en het dakvlakvenster op het hellend dak aan de voorkant van de woning.

   Het ontwerp moet dus aangepast worden.

   De voorgestelde oppervlakte van de Zonnekaart bedroeg 21,8 m² (13 panelen).

   De panelen worden verplaatst (door aan en uit te klikken) naar een ander geschikt dakvlak, zoals het ‘hellend dak rechts’.

   De oppervlakte van de nieuwe plaatsing bedraagt 21,8 m² (identiek als voorstel zonnekaart).

    De informatie uit de Zonnekaart is automatisch mee gewijzigd en moet overgenomen worden:

    • Aankoopprijs
    • Oppervlakte van de panelen
    • Dakvlak of oriëntatie

    Overnemen van de aangepaste gegevens en invoer in de EPC-software:

   Installaties op zonne-energie

   • Welk dakvlak invoeren?
   • Welke oriëntatie invoeren?
   • Installatie op een plat dak

    Welke oriëntatie moet er ingevoerd worden bij een PV- of ZB-installatie op een plat dak in geval de panelen horizontaal geplaatst zijn?

    • Zuid. In het tabblad ‘Aanbevelingen’ wordt in het vak van de energiedeskundige toegelicht dat de panelen horizontaal geplaatst zijn.
   • Installatie op een hellend dak

    Hoe wordt een PV- of ZB-installatie op een hellend dak ingevoerd als het hellend dak deels het beschermde volume begrenst, maar er ook gedeeltelijk buiten ligt?

    • De installatie moet opgedeeld worden in 2 installaties:
     • één installatie wordt met de correcte oppervlakte op het juiste dakvlak van het BV geplaatst.
     • de rest van de installatie wordt met de oppervlakte op een dakvlak ‘buiten BV’ geplaatst. De oriëntatie is dezelfde als de installatie gelegen op het dakvlak dat wel tot het BV behoort.