Toepassingsgebied en geldigheid

Moet er een EPC opgemaakt worden? Hoe lang is een EPC geldig? Wanneer moet er wel en geen nieuw EPC opgemaakt worden?

Taken en verantwoordelijkheden

Verplichtingen bij verhuur en verkoop

en andere types van

Veelgestelde vragen