Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvullend verlaagd tarief voor de aankoop van de enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie

Aanvullend verlaagd tarief voor de aankoop van de enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie

Als u er zich, bij de aankoop van uw enige eigen woning, toe verbindt om deze ingrijpend energetisch te renoveren, geniet u van een verlaagd tarief.

Voorwaarden

Man plaatst isolatie.
© Joris Casaer

Naast de voorwaarden voor het verlaagd tarief voor de enige eigen woning, moet u bijkomend aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • als koper verbindt u zich ertoe om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren; voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 kan u ook bij sloop, gevolgd door een herbouw genieten van het verlaagd tarief. Voordien was dit uitgesloten. De sloop- en herbouwwerkzaamheden moeten wel ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800 m3 of minstens een wooneenheid omvatten, of bij een renovatie moet 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn. In het Energiedecreet is vastgelegd welke sloop- en herbouwwerkzaamheden (gedeeltelijke herbouw) precies in aanmerking komen. Als u twijfelt of uw project aan de vereisten voldoet, doe dan navraag bij uw architect of EPB-verslaggever.
  • binnen 6 jaar (voor authentieke aankoopakten verleden tot 31 december 2021 was dit 5 jaar) na het verlijden van de aankoopakte wordt een EPB-aangifte ingediend waaruit moet blijken dat de nodige werken op het vlak van energie werden uitgevoerd
  • de koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de 6 jaar (voor authentieke aankoopakten verleden tot 31 december 2021 was dit 5 jaar) na het verlijden van de aankoopakte.

Bedrag

Sinds 1 januari 2022 bedraagt het aanvullend verlaagd tarief bij ingrijpende energetische renovatie van de enige eigen woning nog maar 1 procent (voorheen 5 procent). Dit tarief geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022.

Inwerkingtreding - tarief 5% dat 1% wordt: datum notariële akte telt

Datum
compromis

Datum
notariële akte

Tarief dat va
toepassing zal zijn

2021

2021

5%

2021

2022

1%

2022

2022

1%

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast. Om de toepassing van het tarief te krijgen, moeten er in de authentieke aankoopakte een aantal vermeldingen worden opgenomen.

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Controle achteraf en sancties

De Vlaamse Belastingdienst controleert 3 maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Als achteraf blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld:

  • Moet u de aanvullende rechten betalen. Op deze aanvullende rechten wordt ook een belastingverhoging van 20 procent toegepast.
  • Als u ook de bijkomende vermindering heeft genoten, dan moet u ook die vermindering terugbetalen.

Nuttige informatie