Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie

Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie

Via dit verlaagde tarief voor de schenking van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie zet de Vlaamse overheid in op vergroening: deze maatregel kan een bijkomende stimulans vormen op weg naar een energievriendelijke renovatie van het woningenbestand in Vlaanderen.

Voorwaarden

Bouwvakker sluit buis aan op huis

Vlaamse schenkbelasting

In de eerste plaats moet de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn.

Voorwerp van de schenking

de verkrijger van de schenking, of een van hen, moet binnen 5 jaar vanaf de datum van de akte van schenking renovatiewerken laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro (exclusief BTW). U moet facturen voorleggen van de werken die door de aannemer zijn uitgevoerd. Om te kunnen genieten van het verlaagde tarief mag u de werken niet zelf uitvoeren.

de aannemer attesteert dat de facturen voor de renovatiewerken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit(opent in nieuw venster). De werken die in aanmerking komen voor de teruggave voor energetische renovatie zijn terug te vinden in het Energiebesluit onder de artikels 6.4.1/1(opent in nieuw venster), 6.4.1/1/1(opent in nieuw venster), 6.4.1/1/2(opent in nieuw venster) en 6.4.1/5, §1(opent in nieuw venster).

Na deze periode van 5 jaar heeft u nog 6 maanden tijd om de bewijsstukken in te dienen.

Tijdstip van de schenking

Deze tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

Tarief

Het tarief wordt bepaald door:

  • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
  • als de grootte van de schenking.

Tarief in rechte lijn en tussen partners

A gedeelte van de schenking schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf 0.01 tot en met 150.000

3

-

Vanaf 150.000,01 tot en met 250.000

6

4500

Vanaf 250.000,01 tot en met 450.000

12

10.500

Vanaf 450.000,01

18

34.500

Tarief tussen alle andere personen

A gedeelte van de schenking schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf 0.01 tot en met 150.000

9

-

Vanaf 150.000,01 tot en met 250.000

17

13.500

Vanaf 250.000,01 tot en met 450.000

24

30.500

Vanaf 450.000,01

31

78.500

Procedure

Het verlaagde tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie wordt bekomen door middel van een teruggave.

Bij de registratie van de akte zal het gewone tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen worden geheven. Indien aan de voorwaarden van het verlaagde tarief wordt voldaan, wordt het verschil tussen het eerder geheven gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald.

De indiening van het verzoekschrift tot teruggave kan gedaan worden per post of per mail, naar het onderstaande adres: