Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagde tarieven voor de aankoop van de enige eigen woning bij wijze van teruggave

Verlaagde tarieven voor de aankoop van de enige eigen woning bij wijze van teruggave

In sommige situaties geniet u niet bij de aankoop van het verlaagd tarief voor de enige eigen woning, maar ontvangt u een teruggave. 

Wanneer?

De verlaagde tarieven van het verkooprecht voor de aankoop van een enige eigen woning kunnen in twee gevallen via teruggave worden genoten:

  • latere aanvulling van de ontbrekende of onvolledige vermeldingen

Het kan gebeuren dat u, die onmiddellijk aanspraak had kunnen maken op een van de verlaagde tarieven voor de aankoop van de enige eigen woning, dit verlaagd tarief niet heeft ingeroepen, zodat de aankoop belast werd tegen het tarief van 12%. U kan dit verlaagd tarief nog achteraf inroepen, zonder dat er hiervoor een specifieke reden moet zijn.

  • vervreemding van verhinderend onroerend bezit

Om te genieten van de verlaagde tarieven voor de aankoop van de enige eigen woning, mag u nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Is dit wel het geval, dan kan u toch direct genieten van de verlaagde tarieven als in de akte de vereiste vermeldingen voorkomen m.b.t. dit verhinderend onroerend bezit en u zich er toe verbindt om dit goed tijdig te vervreemden (“causaal verband”).

Indien u dit verlaagd tarief toch niet direct heeft ingeroepen, kan u dit ook achteraf nog doen.

U kan deze verklaring indienen:

  • via teruggavenregistratie@vlaanderen.be
  • met de post naar het adres:

    Vlaamse Belastingdienst, Registratiebelasting, Vaartstraat 16, 9300 AALST

Bedrag van de teruggave

Het bedrag van de teruggave is gelijk aan het verschil tussen het aanvankelijk geheven verkooprecht en het bedrag geheven tegen het later gevraagde verlaagde tarief.