Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd tarief in het verkooprecht voor de aankoop van de enige eigen woning

Verlaagd tarief in het verkooprecht voor de aankoop van de enige eigen woning

Sinds 1 januari 2022 betaalt u bij de aankoop van een enige eigen woning slechts 3 procent (voorheen 6%) registratiebelasting.

Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief voor de enige eigen woning te kunnen genieten; bij een aankoop met verschillende personen worden de voorwaarden voor het verlaagd tarief per koper beoordeeld. Alleen de voorwaarde met betrekking tot de verwerving van het volledige goed geldt voor alle kopers samen.

Bedrag

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u op de aankoop van een enige eigen woning nog maar 3 procent (voorheen 6 procent) registratiebelasting. Dit tarief geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022.

Inwerkingtreding - tarief 6% dat 3% wordt: datum notariële akte telt

Datum compromis

Datum notariële akte

Tarief dat van toepassing zal zijn

2021

2021

6%

2021

2022

3%

2022

2022

3%

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast. Om de toepassing van het tarief te krijgen, moeten er in de authentieke aankoopakte een aantal vermeldingen worden opgenomen.

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van enkele veelgestelde vragen: