Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tarief van 1% bij beschermde monumenten als enige eigen woning

Tarief van 1% bij beschermde monumenten als enige eigen woning

Uw enige eigen woning is een beschermd monument? Dan moet u slechts 1 procent registratierechten op de aankoopsom betalen.

Voorwaarden

Naast de voorwaarden voor het verlaagd tarief voor de enige eigen woning, moet u bijkomend aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de woning is een beschermd monument
  • U investeert het voordeel dat u ontvangt door deze gunstmaatregel in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van uw gezinswoning.
  • Deze maatregelen, werken of diensten moeten zijn opgenomen in een door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan(opent in nieuw venster).
  • De vereiste beheersmaatregelen, werken of diensten moeten zijn voltooid binnen een termijn van vijf jaar na de datum van de authentieke akte.
  • De koper moet zich ertoe verbinden zijn inschrijving te nemen op het adres van het aangekochte goed binnen de vijf jaar na de datum van de authentieke akte.

Bedrag

Als u in aanmerking komt voor dit verlaagd tarief, betaalt u slechts 1 procent verkooprechten op uw gezinswoning.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast. Om de toepassing van dit tarief te krijgen, moeten er in de authentieke aankoopakte een aantal vermeldingen worden opgenomen.

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Controle achteraf en sancties

De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Als achteraf blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld:

  • Moet u de aanvullende rechten betalen. Op deze aanvullende rechten wordt ook een belastingverhoging van 20 procent toegepast.
  • Als u ook de bijkomende vermindering heeft genoten, dan moet u ook die vermindering terugbetalen.