Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd tarief voor de schenking van een beschermd monument na investering

Verlaagd tarief voor de schenking van een beschermd monument na investering

U kunt genieten van een verlaagd tarief in de schenkbelasting als u een beschermd monument schenkt, en u binnen 5 jaar na de schenking geïnvesteerd hebt in de renovatie van dit monument.

Voorwaarden

Huizen en straat in begijnhof
© Kris Vandevorst_Onroerend Erfgoed
  • In de eerste plaats moet de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn.
  • Het onroerend goed is een beschermd monument.
  • Het moet gaan om de verkrijging van de geheelheid eigendom. Een schenking van vruchtgebruik komt dus niet in aanmerking.
  • er werden voldoende investeringen gedaan:

Minstens het bedrag van de teruggave moet geïnvesteerd geweest zijn in beheersmaatregelen, werken of diensten die kaderen in het behoud of de herwaardering van het beschermd monument. Deze maatregelen, werken of diensten moeten zijn opgenomen in een door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan(opent in nieuw venster). Deze investering moet zijn gedaan binnen een termijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen op de datum van de schenkingsakte of, als de schenking is gebeurd onder een opschortende voorwaarde, op de datum van de vervulling van de voorwaarde.

Tarief

Het tarief wordt bepaald door:

  • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
  • als de grootte van de schenking.

Tarief in rechte lijn en tussen partners

A gedeelte van de schenking schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf 0.01 tot en met 150.000

3

-

Vanaf 150.000,01 tot en met 250.000

6

4500

Vanaf 250.000,01 tot en met 450.000

12

10.500

Vanaf 450.000,01

18

34.500

Tarief tussen alle andere personen

A gedeelte van de schenking schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf 0.01 tot en met 150.000

9

-

Vanaf 150.000,01 tot en met 250.000

17

13.500

Vanaf 250.000,01 tot en met 450.000

24

30.500

Vanaf 450.000,01

31

78.500

Procedure

Het verlaagde tarief voor de schenking van een beschermd monument na investering, wordt bekomen door middel van een teruggave.

Bij de registratie van de akte zal het gewone tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen worden geheven. Indien aan de voorwaarden van het verlaagde tarief wordt voldaan, wordt het verschil tussen het eerder geheven gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald.

De indiening van het verzoekschrift tot teruggave kan gedaan worden per post of per mail, naar het onderstaande adres:

  • per post: Vlaamse Belastingdienst – Registratiebelasting - Vaartstraat 16 - 9300 Aalst

  • per mail: teruggavenregistratie@fb.vlaanderen.be

Meer informatie

Meer informatie vindt u terug op de website van onroerend erfgoed(opent in nieuw venster).